• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ett skolrecept


Man behöver inte vara expert för att i stora drag kunna se både vad som är fel med den svenska skolan och vad som behöver ske. Det som är fel kan åtgärdas genom enkla åtgärder – det enda som krävs är en gemensam vilja.

En skola måste ha en klar linje i ordningsfrågor, där ribban ligger på samma nivå hos alla lärare och i alla klasser.

Nödvändiga regler måste innefatta att eleverna:
– kommer i tid till sina lektioner
– då har med sig vad de ska ha med sig
– inte har med sig mat eller dryck i klassrummet
– har tagit av sig sina ytterkläder
– har stängt av sina mobiltelefoner
– inte talar utan att ha fått ordet
– inte stör andra elever.

Det måste också finnas sanktioner vid brott mot reglerna. T ex att klassrumsdörren kan vara stängd efter att lektionen börjat och att den som kommer för sent får vänta utanför.

Efter att skolan arbetat fram en uppsättning ordningsregler skrivs kontrakt med elever och föräldrar om efterföljande av dessa.


För att ge eftertryck åt detta kan klasslärare hålla möten enskilt med varje elev tillsammans med elevens föräldrar. Där bakgrunden till ordningsreglerna förklaras och såväl elev som föräldrar får underteckna att de tagit del av reglerna och godkänt dessa – inklusive sanktioner vid regelbrott.

Elever som inte kan förmås att sluta sabotera undervisning för andra elever måste flyttas till särskilda inrättningar.

Från samhället sida är skolan ett gigantiskt ekonomiskt åtagande. Då är det rimligt att de som får ta del av den fantastiska förmån som en skolgång utgör, kvitterar med ett åtagande från sin sida!

För övrigt anser jag att betyg i uppförande, ordning och närvaro bör återinföras.

Dessutom kan försök göras med skoluniformer. Många länder har sedan länge ett system med skoluniformer, bland annat Japan.

Skoluniformer blir en markering av tillhörighet, och att man tar skolarbetet på allvar.