• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Personaltäthet i vård


Det är tydligen skillnad på folk och folk.

I Falu-Kuriren hade den 18 januari en nyhet om personaltätheten i Rättviks äldreomsorg. På Enådal ska tre anställda på nätterna ta hand om 56 vårdkrävande äldre, ofta multisjuka, på fem avdelningar.


Samtidigt vet vi att personaltätheten kring s.k. ensamkommande flyktingbarn (i praktiken unga män i värnpliktsålder) är en helt annan. Genomgående är personalstyrkan på deras boende lika stor som antalet vårdtagare. 56 unga män skulle kräva 56 anställda för att serva dem.

Nu behöver de inte bo i så stora grupper. Vanligare är enheter på kanske 10.

”Politiskt Inkorrekt” i maj 2011:

”TIO PERSONER TILL ÅTTA ‘ENSAMKOMMANDE'”

”De åtta platserna kommer att bebos av ungdomar mellan 15 och 18 år som kommer att få egna rum. Gemensamma utrymmen som kök och allrum kommer också att finnas. Småttingarna ska också aktiveras i diverse fritidsaktiviteter…”.

”Tranås kommun fokuserar på de nya arbetstillfällen som skapas i och med det nya boendet: ungefär tio personer ska anställas och Attendo säger sig rekrytera lokalt och kompetensutveckla med syftet att få en ‘bra blandning av mogna personer i verksamheten’.”

– Vi är mycket glada över att Attendo har fått förtroendet att driva boende och boendestöd…, förklarar Omar Elsayed, regional verksamhetschef på företaget.

Till de kommuner som tagit emot denna typ av småttningar hör Hofors.

Där blev det dock fel i den ekonomiska kalkylen.

Arbetarbladet den 11 maj 2011:

”Socialnämnden största orsaken till Hofors mångmiljonförlust

Kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn och handikappade spräcker kommunens budget. Enbart Hofors socialnämnd räknar med ett underskott på 15,7 miljoner kronor i år.”

Arbetarbladet den 10 maj 2011:

”Till exempel har mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har blivit betydligt dyrare än budgeterat och externa konsulter som granskat verksamheten kritiserar nu kommunen för att ha gjort en alldeles för optimistisk kalkyl.

Socialnämnden hade räknat med ett överskott från verksamheten på 4 miljoner kronor. Utfallet ser ut att bli ett nollresultat.

Statliga bidragen har sänkts med över 100 000 kronor per flykting. Kommunen får ingen ersättning för extraordinära utgifter och uppstartskostnader för personal och utrustning på 2 miljoner kronor täcks inte av bidrag.”

Och pga underskottet måste kommunen nu avvakta med två stora projekt: 14 miljoner kronor till renoveringen av Hoforshallen och 11 miljoner till byggnationen för Entré Ungdom i Folkets Hus.

”Som man bäddar får man ligga”, sägs det.

Travesterat kan det bli ”Som man röstar får man lida”, men det träffar inte helt rätt. Även de som röstat på Sverigedemokraterna i Hofors drabbas ju av de galna kommunala besluten.

Och många som drabbas har inte haft möjlighet att rösta, då de ännu inte nått rösträttsålder.