• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

PK-mönster

Bengt Westerberg ger mig associationer till en foxterrier: ettrig, förtröttas aldrig i sitt arbete mot Sverige och svenskarna.

Tidigt tog Bengt Westerberg ut kompassriktningen, utifrån föreställningarna
a) Sverige ett rikt land.
b) global allemansrätt till Sverige.

• Således slog asyl- och anhöriginvandringen alla tiders rekord perioden 1991-94, då Westerberg var regeringsledamot (samtidigt som företagskonkurser och arbetslöshet slog rekord).

• Således drev Westerbergs som socialminister igenom reformen om personliga assistenter, vilket nu kostar skattebetalarna mer än 20 miljarder årligen och där bedrägerier på mångmiljonbelopp kunnat sättas i system av driftiga MENA-invandrare.

• Således har Westerberg också för egen del fixat mångmiljonbelopp genom en kombination av en stor mängd styrelseuppdrag och en generös lön från Röda Korset (samtidigt som han länge visade överseende med direkta bedrägerier, som fallet Donner).

• Således har Westerberg villigt låtit sig engageras i allehanda propagandasatsningar mot ”rasism och främlingsfientlighet”. I UR Samtiden har han hyllat människosmugglare som hjältar.

Det blir då konsekvent att Bengt Westerberg nu anlitas när regeringen tillsätter en utredning om hur ”främlingsfientlighet” ska motverkas.

Ur SvD den 6/5 -2011:

”Det blir Folkpartiets tidigare ledare Bengt Westerberg som, på uppdrag av regeringen, ska föreslå hur främlingsfientlighet kan motverkas.

– Jag uppskattar att Bengt Westerberg har velat åta sig detta uppdrag. Han har under lång tid arbetat för att motverka just främlingsfientlighet och rasism och har en djup kunskap på området, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).”

Vad som läggs in i begreppet ”främlingsfientlighet” klargörs lika litet här som tidigare. Men uppenbarligen anses den vara ett stort problem, utbredd i det svenska samhället.

Av erfarenhet vet vi ändå i stora drag vad som här avses från makthavarnas sida. Det är att:

– vilja minska invandringen från Afrika och Västasien

– reagera på våldsbrottslighet och bidragsbedrägerier från invandrare och utlänningar

– se de orättvisor, som gör svenskar till andra klassens människor i Sverige.

Här kan noteras ett mönster:

• När ”ensamkommande flyktingbarn” hade sexuellt trakasserat en 11-årig flicka på Husbybadet var det först tyst i media. Sedan reagerade media. Dock inte mot övergreppet utan mot att några svenskar reagerat (de hade kastat ägg mot en husfasad där förövarna bodde, så upprörande!).

• När Thoralf Alfsson på sin blogg skrivit om gruppvåldtäkter, då reagerade media. Visserligen några år senare, och framförallt inte mot den verklighet Alfsson beskrev. Nej, reaktionen riktade sig mot Alfsson, för att han tog upp problemet.

Det finns alltså en konsekvens, såtillvida att man inte reagerar mot brott och övergrepp, men däremot att sådant påtalas.

En motsvarande grundsyn ligger bakom den Ullenhagska utredningen, med Westerberg som torped. Problemet är inte det svenskfientliga våldet och diskrimineringen av svenskar – problemet är att det finns individer och organisationer som reagerar mot detta.

Frågan är vad utredningen ska resultera i. Den kommer givetvis att peka ut ett antal ”bovar” och kring detta skapa mediautrymme för att än en gång styra den politiska dagordningen och slå fast vad som är problemen i Sverige av idag.

Frågan är om det kommer att stanna vid detta, att opinionsbilda och hetsa. För att få tyst på kritiker och/eller motverka att kritiker blir lyssnade till.

Ska man här flytta fram positionerna ett snäpp och konstatera att vissa åsikter eller formuleringar är så ”kränkande” att de utgör lagbrott?

Boken ”Arbetarrörelsens genombrottsår i dokument” har ett kapitel med rubriken ”Åtalsraseriet tid”. Det handlar om repressalierna mot den unga arbetarrörelsen i Sverige under slutet av 1800-talet, då både Hjalmar Branting, Axel Danielsson och flera andra socialdemokrater sattes i fängelse. Det gällde då majestätsbrott eller hädelse.

I dagens läge lär ingen riskera åtal för att ha sagt något negativt om kungen eller drottningen. Elakheter mot Gud och Kristus lär också vara riskfria. Däremot finns en annan gud och profet som nu blivit desto heligare.

Ur ”Arbetarrörelsens genombrottsår i dokument”:

”Mycket tyder på att myndigheterna från början inte räknat med att socialdemokratin skulle kunna bli en makt i samhället. Rörelsens framgångar träffade de styrande som en blixt från klar himmel, och i yrvaken förskräckelse grep man efter det vapen, som alltid legat makten närmast till hands: de brutala undertryckningsåtgärderna.”

”August Palm har i sina memoarer summerat resultatet av detta åtalsraseri som med sina mötesupplösningar, majestätsbrottsåtal, hädelse-, förnekelse- och smädesdito gick ut över inte bara socialdemokrater utan även över utilister, ateister och radikaler över huvud taget…”

”Det åtalsraseri, som grasserade på den tiden, var ganska betecknande och visade med all önskvärd tydlighet, att vederbörande föresatt sig att krossa den unga rörelsen och tröttköra alla som vågade att kraftigt uppträda mot det härskande systemet.”