• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vardagsrasism…

… eller klassjustis?

Vid nyår gick min TV-antenn sönder och jag hade inte längre tillgång till vare sig SVT eller andra svenska TV-program. Postgirotalongerna för att betala in avgiften för TV-licens fortsatte dock att dimpa ned.

Jag kontaktade vederbörande myndighet för att påtala situationen och tills vidare slippa fortsatta TV-avgifter.

Det visade sig helt omöjligt. Så länge jag hade en TV-apparat i huset måste jag betala.

Den TV-apparat jag har vill jag dock inte göra mig av med, genom den får jag ju tillgång till Russia Today (med väsentligt värdefullare nyhetsförmedling än SVT:s) och andra satellitkanaler.  Varför betala till SVT för att få se parabolkanalerna?

Men sådana är reglerna, det var bara vad lagen klart sade, förklarade den känslomässigt neutrala kvinnorösten i andra änden av telefonlinjen.

DENNA ERFARENHET  fick mig att senare haja till, när jag tog del av en artikel i Falu-Kuriren från den 31 mars i år. På framsidan förmedlas nyheten om en person som slipper betala TV-licens – trots att han uppenbarligen har tillgång till SVT-sändningarna. På sitt rum har han en fungerande TV-apparat, med en fungrande antennanslutning. Ändå slipper han betala, då TV-apparaten i hans rum ägs av en annan person.

Hur förklara denna avgiftsbefrielse?!

Kanske ges en ledtråd genom denna bild:


Personen heter Jean Davy Irakoze och kommer tydligen från Afrika.

Har vi här förklaringen i hans hudfärg? Har vi här att göra med en form av rasism?

Eller handlar det om vad som här framgår av artikeln:

”Det tillhör saken att Jean Davy Irakoze läser samhällsvetarprogrammet vid Högskolan Dalarna, och att han just nu studerar förvaltningsrätt. Han redogjorde för sin lärare, skrev ett överklagande och fick rätt då. Förvaltningsrätten har nu slagit fast att det saknas grund för tv-avgiften.”

Nu tror jag inte att det skulle ha räckt för mig att vara student i förvaltningsrätt med tillgång till en lärare i ämnet. Jag skulle likväl vara tvungen att betala min tv-avgift.

För att slippa betala måste jag nog byta hudfärg.