• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Dårhusledamöter

I min film ”Centerpartister”var jag återhållsam, men det framgick ändå tydligt att i vår riksdag och även regering sitter en samling problematiska figurer. Dit verkar ha skett ett negativt urval.

Filmen gav några aktuella centerpartister som exempel, men en liknande genomgång av de andra partierna inom 7-klövern skulle ge i stort sett samma resultat.

Säkert är att Kristdemokraterna kvalar in. Jag tänker både på tidigare uttalanden av olika kd:are och nu det senaste –  ett replikskifte om brottsbekämpning mellan Kent Ekeroth (sd) och Emma Henriksson (kd).


Kent Ekeroth hade där svårt att finna bra svar. Jag förstår honom. Inför en sådan  VÄGG AV DUMHET – en aktiv och offensiv dumhet – vad svara?

Det här bekräftar en känsla som alltmer kommit över mig: riksdagen har blivit som ett politiskt dårhus. Där sitter en samling dårhusledamöter.

JAG VILL ÄNDÅ  göra några reflexioner kring grov brottslighet och bekämpning av densamma:

Den amerikanska TV-journalisten Lara Logan blev i februari misshandlad och grovt kränkt på Befrielsetorget i Kairo. Övergreppet skedde mitt i en folkmassa och pågick under nära en halvtimme.

Bakom dådet låg en viss kvinnosyn och en allmän våldsbenägenhet, där situationen i arabvärlden skiljer sig från den i Sverige. Om många människor från dessa länder flyttar till Sverige, då finns en risk att de tar med sig sådana attityder hit.

Statistik från BRÅ-rapporterna 1996 och 2005 ger stöd för den farhågan. Invandrare från Afrika och Västasien är kraftigt överpresenterade i våldsbrottslighet.

Mordet på Elin Krantz var ett sådan exempel.

Om ytterligare ett offer på mångkulturens altare rapporteras nu –  en 15-årig svensk flicka som blivit gruppvåldtagen. Polisen hittade ingen förövare och flickan kom aldrig över de psykiska sviterna av övergreppet.  Två år senare tog hon sitt liv. Därefter fick man tag i en 19-åring – han dömdes till några månaders vård.


I gruppvåldtäkter är personer med utländsk bakgrund klart överrepresenterade. Skulle vi som gängvåldtäkter klassificera bara fall med mer än två gärningsmän blir bilden än tydligare – jag betvivlar att det då alls finns med någon etnisk svensk.

Svenska myndigheter är återhållsamma med att göra statistik tillgänglig, men från Oslo vet vi att samtliga överfallsvåldtäkter under de senaste åren begåtts av personer med utomeuropeisk bakgrund.

Det är uppenbart att priset för den omfattande invandringen från Afrika och Västasien till Sverige är fler offer för våldtäkter, misshandel och mord än vad som annars skulle ha blivit fallet.

Min slutsats är därför att fortsatt invandring från dessa områden till vårt land bör stoppas.  Av humanitära skäl – för att skona de svenskar som annars blir kulturberikade.

Det som Sverigedemokraterna och Kent Ekeroth tog upp till diskussion i dårhuset var något mycket mer begränsat och blygsamt.

30% av de personer som begått så grova brott att de sitter i svenska fängelser är utländska medborgare. Skulle vi ta med även de utrikes födda som fått svenska medborgarskap och även barn till invandrare, då blir andelen mer än det dubbla.

Men SD begränsade sig här till dessa första 30% och ställde frågan: varför får de flesta av dessa utlänningar bli kvar i Sverige efter avtjänat ”straff”? Varför utvisas de inte, permanent?

Emma Henrikssons argumentering följde två linjer:

1. Ekeroth ”målar upp en bild”

Med andra ord kan envar välja bilder och verklighet, efter tycke och smak. Henriksson själv föredrar en behagligare bild.

I själva verket är det ju så, att det finns sanning och det finns osanning, som huvudpersonen Winston insisterade i Orwells roman ”1984”. Och det är sanningen, verkligheten,  som SD har utgått från.

Det är sant att 30% av internerna på svenska fängelser är utlänningar. Det är också sant att bara ca en femtedel av dessa döms till utvisning, än färre blir sedan faktiskt  utvisade.

2.  Varför brottsliga?

Helt kunde Henriksson dock inte förneka att det förekommer brott. På samma sätt som övriga partier inom 7-klövern vill hon då fokusera på orsaken till brottslingar begår brott. Och har svaret: det beror på att de farit illa, det beror på samhället.

Hon vill alltså gå till roten av problemet och åtgärda de bakomliggande orsakerna. Då kan konstateras att 7-klövern under decennier haft 100%-ig majoritet och innehaft regeringsmakten. Man har alltså haft gott om tid på sig att vidtaga nödvändiga åtgärder.

Varför har så inte skett?
Vilka utsikter finns att man ska lyckas bättre framöver?

Till saken hör att det INTE ÄR SANT att brottslighet beror bara på sociala faktorer. Även etnicitet spelar in, vilket BRÅ-rapporterna 1996 och 2005 visat.

I princip är Emma Henriksson ändå överens med och SD om något viktigt: det är inte bra att människor blir våldsoffer.  Sådan brottslighet bör bekämpas.

Ser vi till de utlänningar på våra fängelser som begått våldsbrott så kan väl ändå bedömas att de efter frigivande med större sannolikhet begår nya brott än ett genomsnitt av människor i Sverige. Ja, även större än ett genomsnitt av utlänningar i Sverige.

Vill vi motverka brott i Sverige blir det därför ändamålsenligt att utvisa brottslingarna. Och sedan ha en fungerande gränsbevakning, så att de inte kan komma tillbaka.