• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Motiv för Libyenangreppet?

Vad ligger bakom NATO-interventionen i Libyen?

Den officiella motiveringen är som bekant att ”rädda människoliv”. Även om den från början skulle ha varit ärligt menad – vilket jag betvivlar – så måste i varje fall nu stå klart att det inte är vad som sker. Tvärtom!  Ju längre kriget fortsätter, ju fler bomber och granater som briserar, desto fler människor skadas eller dödas.

Det står också klart att den opposition som NATO stöder inte representerar demokrati.

Så när NATO ändå fortsätter sitt krigande i Nordafrika måste motivet vara ett annat.

Kan det var intressen hos vapenproducenter, som får avsättning för sina produkter samtidigt som dessa testas under realistiska förhållanden?

Ett annat motiv kan vara olja och naturgas, där stora fyndigheter ju finns i Libyen. Och konkurrens med Kina om Afrikas naturresurser? Den tråden var jag inne på i min Libyenfilm.

Låt mig även citera ur Dmitry Orlovs bok ”Reinventing Collapse”, en bok som jag lär få anledning att återkomma till många gånger. En RT-intervju med Orlov finns här.

Dmitry Orlov skriver:

”Nästa cirkel av förnekande rör sig kring det som oundvikligen måste komma till stånd, om Teknik-gudinnan skulle svika oss: en serie av krig om allt knappare resurser”

”Krig slukar resurser; när resurserna redan är knappa, blir krig över resurser till en dödlig övning i meningslöshet. … seger i dessa konflikter kommer att vara knappt urskiljbar från nederlag. Jag vill också peka på att dessa konflikter skulle bli  självbegränsande. Modern krigföring gör slut på enorma mängder energi, och om konflikten är över olja och gasanläggningar, då kommer dessa att sprängas, vilket har hänt flera gånger i Irak. Detta kommer att resultera i att mindre energi blir tillgänglig och därmed mindre krigföring.

Tag till exempel de senaste två amerikanska inblandningarna i Irak. I båda fall har, som en följd av USA:s åtgärder, den irakiska oljeproduktionen minskat. ”

Orlovs bok utkom år 2008, innan Libyenkriget brutit ut. Kopplingen till olja kan således vara dubbel: dels som ett motiv till kriget, dels att kriget medverkar till att snabbare göra slut på återstående tillgångar av olja.

Alltmer framtonar dock ett annat möjligt motiv till kriget, ett motiv som handlar om banker och valuta. Khadaffi skulle ha haft planer på att introducera en guld-dinar, vilken kunde ha underminerat USA-dollarns ställning ytterligare i internationell handel.

Se detta inslag från Russia Today!

Läs även här.

Sammanfattningsvis:

Libyenkriget utbröt inte spontant. Tvärtom ingår det i en långt i förväg och mycket noga utarbetad plan. En NATO-plan där Sverige var involverat. Vilket förklarar det blixtsnabba beskedet från svensk sida om att sända JAS-plan för att deltaga i detta snurriga angreppskrig.