• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Har Osama bin Laden existerat?

Nu rapporterar alla PK-media lydigt och okritiskt att den världskände terroristen Osama bin Laden har dödats. Utan att USA företer några bevis, utan att man begär en enda bild på liket.

Den fråga jag vill ställa är:

Har Osama bin Laden någonsin funnits i verkligheten?

Förmodligen har det funnits åtminstone någon person med det namnet. Frågan blir hur mycket han har gemensamt med den bild som västliga PK-media presenterat av honom.

Kanske gör det mig till en ”konspirationstänkare”, men jag tror att USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld drev med publiken när han i en amerikansk TV-studio talade om ett flertal stora grottor i Afghanistan utrustade med sofistikerad teknologi enligt denna bild:


Steg för steg blir scenariot alltmer surrealistiskt. Parallellt med de fortsatta rustningarna och de många krigen – där även Sverige nu blivit aktivt medverkande – klättrar man allt längre ut på skruvade mediapresentationer.

Vi glider alltmer in i den fiction som presenterades i Orwells bok ”1984”, med ett permanent krigande mot en diffus fiende, mot vilken massorna hetsades i propagandistiska media.  Både nyheter och önskad ”verklighet” kan nu skapas av dem som kontrollerar moderna massmedia, vilket filmen ”Wag the dog” visade.


Förljugenheten bygger dock på enhetlighet, på att alla TV-kanaler förmedlar samma budskap. Om någon kanal ställer ”olämpliga” frågor och förmedlar obehagliga sanningar, då kan upplägget saboteras. Således har Hillary Clinton nu varnat för att USA håller på att ”förlora mediakriget”.

Jag tror att jag förstår vad hon menar.  Alltfler har upptäckt TV-kanalen Russia Today. Där kan många tittare runtom i världen nu ta del av något annat än PK-lögnerna.

När det gäller den påstådda likvideringen av Osama bin Laden är det dock många TV-kanaler som ställer sig frågan varför USA inte företer några bevis.

Här är det svenska SVT och TV4 som sticker ut, med sin avsaknad av intellektuell reflexion.

Så var finns programkontrollen, den som nyhetsuppläsarna har i sina hörsnäckor?