• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Filmcensur

Igår gick ett program på SVT om den svenska filmcensurens historia. Förfasandet över att det någonsin funnits en sådan gick inte att ta miste på. Här var budskapet klart: våld på film är OK.

Youtube har uppenbarligen en annan linje, och det kan jag uppskatta. Dvs om det rör sig om att inte tillåta visning av våld i något perverterat nöjessyfte.

Men tydligen gör Youtube nu en så vid tolkning av detta, att även visning av våld i ett folkupplysande och brottsbekämpande politiskt syfte förbjuds.

Min film ”Tre brottsoffer” togs just bort från Youtube. Det meddelande jag där fick löd:

”OBS!

Följande videoklipp från ditt konto har inaktiverats på grund av överträdelse mot YouTubes riktlinjer för mötesplatsen:
    •    Tre brottsoffer – (milltsagt)

Ibland blir människor skadade och det är oundvikligt att dessa händelser då och då dokumenteras på YouTube. YouTube är dock inte till för att chockera. Det är inte tillåtet att lägga upp videoklipp med olyckor, lik eller annat innehåll som är avsett att chockera, skapa sensation eller som är respektlöst. Om ett videoklipp är ytterst grafiskt eller motbjudande måste det balanseras med extra utbildningsmaterial eller dokumentärsammanhang och information.

Ditt konto har fått en varning enligt riktlinjerna för mötesplatsen. Den upphör att gälla om sex månader. Ytterligare överträdelser kan leda till att du tillfälligt inte kan lägga upp innehåll på YouTube och/eller att ditt konto sägs upp.”

Denna ruta upplyste tittarna om det inträffade:


”Chockerande och motbjudande innehåll”. De bilder på offer för våldsbrott som jag visade var samtliga stillbilder, inte rörliga bilder. Krantz-bilden var dessutom pixlad. Men visst – hemskt blev det ju ändå.

Det verkligt chockerande och motbjudande i sammanhanget är de grova våldsbrotten i sig, att de begåtts – inte att det informeras om dem. Syftet med filmen är självklart och uppenbart för envar som vill begripa något alls: att motverka flera sådana illdåd.

”Om ett videoklipp är ytterst grafiskt eller motbjudande måste det balanseras med extra utbildningsmaterial eller dokumentärsammanhang och information”, skrev man. Det var ju exakt vad jag gjorde i min film! Har de inte själva sett filmen?

Det e-postmeddelande jag fick var i praktiken anonymt – undertecknat ”Facebook-teamet” – så jag har ingen enskild person att vända mig till, för att få klargöranden. Sådana kan ju vara på sin plats med tanke på att man hotar helt säga upp mitt konto på youtube.

Jag skrev ändå ett svar till den adress varifrån mejlet kommit, med en fråga om vad i filmen man åsyftade: var det bara bilden på liket av Elin Krantz, eller omfattades även det blodiga ansiktet på Jenny Lemon. Kanske även Fredrick Federley, med sin blåtira?

För mitt fortsatta filmarbete är det ju viktigt att kunna veta var gränsen går. Eftersom våldsbrottsligheten fortsätter och därmed behovet av att opinionsbilda mot denna.

Något svar har jag ännu inte fått, och något säger mig att det inte kommer.

Efter att 25 av mina filmer på Youtube tidigare togs bort, efter påtryckningar från SVT, gick det ju inte att få någon kontakt med Youtube.

Samtidigt som man är ”på alerten” (åtminstone beträffande mina filmer) gör man sig alltså otillgängliga.

Nu har jag gjort ändringar, med viss marginal, av det  som ”Youtube-temet” påtalat. Och lagt ut filmen ”Tre brottsoffer” på nytt:

Filmen i sin ursprungliga version finns kvar på Daily Motion:

http://www.dailymotion.com/milltsagt#videoId=xibgu3