• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Libyenmysteriet


Det är något som inte stämmer med kriget i Libyen.

Tidigt fick vi lära oss genom TV-nyheterna – från SVT och TV4 till CNN och Al Jazeera – att det var fråga om ett folkligt uppror mot en grym diktator, hatad av nästan hela sitt folk.  Sedan ett antal veckor har detta ”folkuppror” dessutom fått flygunderstöd från det militärt topprustade NATO.

Ändå kommer man ingenvart med Khadaffistyrkorna. Påfallande många libyer verkar vara beredda att slåss för honom, och göra det med en stor beslutsamhet och uthållighet.

Varifrån kommer denna motivation?

Kanske ges svaret på denna webbsida:
http://www.informationclearinghouse.info/article27956.htm

Delar, översatt till svenska:

”LIBYEN BRINNER MEDAN VÄRLDEN HURRAR

”Hur klarade sig Libyen under Gaddafis regim? Hur dåligt hade folk det?  Var de förtryckta som vi nu vanligtvis accepterae som ett faktum? Låt oss se på fakta för ett ögonblick.

Innan kaoset bröt ut, hade Libyen färre fängslande  än Tjeckien. Det kom på 61:a plats. Libyen hade den lägsta barnadödligheten i hela Afrika. Libyen hade den högsta medellivslängden i hela Afrika. Mindre än 5% av befolkningen var undernärd. Som svar på de stigande matpriserna runt om i världen, avskaffade Libyens regering ALLA skatter på mat.

Människor i Libyen var rika. Libyen hade den högsta bruttonationalprodukten (BNP) … i hela Afrika. Regeringen såg till att alla i landet fick del i välståndet. Libyen hade högre Mänsklig-utvecklings-index än något annat land på kontinenten. Välstånd fördelades lika. I Libyen, levde en lägre andel människor under fattigdomsgränsen än i Nederländerna.”

Är demonstranterna i Libyen jämförbara med demonstranterna i Egypten och Tunisien? Inte alls. Regeringens reaktion är mer våldsam, och uppenbarligen används överdrivet våld. Men låt oss för ett ögonblick se på åtgärderna från de protesterande. Folkkongressens byggnad, Libyens riksdagshus, sattes i brand av arga demonstranter. Detta kan jämföras med demonstranter att sätta Kapitolium i brand. Tror du att för ett ögonblick den amerikanska regeringen skulle sitta overksam som demonstranter satte USA-kongressen i brand?

Varför är USA så emot Gadaffi? Han är det största hotet mot USA: s hegemoni i Afrika, eftersom han försöker att ena kontinenten mot USA. Detta koncept kallas Afrikas förenta stater. I själva verket har Gadaffi alla möjliga idéer som strider mot amerikanska intressen. Mannen beskyller den amerikanska regeringen för att ha skapat hiv. Han hävdar att Israel ligger bakom mordet på Martin Luther King och president John. F. Kennedy. Han säger att den 9 /11 kaparna var utbildade i USA. Han uppmanade också libyer att donera blod till amerikanerna efter 9 /11. Khadaffi är också den sista i generationen av måttliga socialistiska panarabiska revolutionärer som fortfarande är vid makten, efter Nasser och Hussein har eliminerats, och Syrien har anpassat sig till Iran.

USA och Israel har dock inget intresse av en stark arabvärld. I själva verket framstår det som grundläggande i planen att få Libyen på knä genom kaos och anarki.”

Till sist:

”Kom hela tiden ihåg att det våldsamma libyska inbördeskriget inte jämförbart med revolutionerna ses i Tunisien och Egypten. I båda dessa revolutioner fanns fredliga demonstranter som led av fattigdom, i motsättning till sina korrupta regeringar. Kaoset i Libyen består av en blandning av stamkonflikter, konflikt över oljeinkomsterna (eftersom den mesta oljan finns i östra delen av landet), radikala islamister emot Gadaffis regim, och destabilisering genom västerländskt finansierade exilgrupper.”