• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

USA-problem

Är man ”antiamerikansk” om man kritiserar USA?

Nej, de som får lida av den förda politiken i  Washington är ju inte minst amerikaner.  De får lida ekonomiskt och socialt genom denna jätten glufs-glufs – Pentagon – som tränger undan andra angelägna satsningar. Många amerikaner blir också offer direkt fysiskt, genom de otaliga krigsäventyren runtom i världen.

Följaktligen är det också alltfler amerikaner som nu börjat protestera mot vansinnigheterna.

Kapprustningen under det Kalla kriget kunde försvaras med att det trots allt fanns en motståndare – kommunismen – som representerade ett förtryck. Min reflexion redan då var dock att det fanns andra drivkrafter, de som Eisenhower var inne på i sitt tal 1961.

Vad skulle hända om Sovjetunionen kollapsade, Berlinmuren revs och Tyskland återförenades?

Skulle USA då nedrusta?

Där har vi nu facit.

Systemet är självgående. USA rustar inte främst för att landet har fiender. Snarare har man fiender därför att man rustar. Man behöver dem, som förevändning för sina rustningar.

Skillnaden mellan USA:s militärutgifter och andra länders är stor, som framgår av detta diagram.

Per capita blir skillnaden än tydligare.

Detta diagram är hämtat från Russia Today.


Drygt 20% av USA:s budget går till militära ändamål.

Här framgår också hur räntorna för den enorma statsskulden växt till ytterligare en stor budgetpost.

Satsningen på militären fortsätter, trots ett gigantiskt budgetunderskott.


När pengarna nu inte räcker är det framförallt andra områden som drabbas av nedskärningar – militären drabbas bara marginellt.

USA:s skuldutveckling i realtid framgår här.

Läs mer här:
http://motbilder.se/2008/08/11/hur-stor-ar-den-amerikanska-militarbudgeten

Och se framförallt denna film: