• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Omtänk

Tidigare har jag resonerat som att det är enbart Sverige vi ska fokusera på, världen utanför kan vi lämna därhän. För att inte splittra våra krafter. På den punkten har jag nu tänkt om. Helt!

Redan om vi ser till Sverigedemokraterna i riksdagen så kommer de ju inte undan ställningstaganden även kring utrikespolitik (där de glädjande nog hamnade rätt beträffande svensk medverkan i bombandet av Libyen).

Men jag syftar  på fjärrstyrningen av våra svenska makthavare överhuvudtaget. Det har ju blivit alltmer uppenbart att de följer direktiv från Bryssel, Washington och New York.

Rätt ände att börja i blir då att intressera sig för den internationella arenan, och där främst vad som händer och tidigare hänt i USA. Det ska alltså bli mer texter kring det militär-medialt-industriella komplexet och vad som hänt i världen under den krigsfyllda ”efterkrigstiden”.

Jag siktar till att senare även komma in på frågor kring banker, valuta och ekonomi.