• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

False flag

I två texter har jag givit exempel på false-flag-operations, 1991 och 1964, båda gångerna med USA som aktör.

Ett tidigt exempel på en sådan operation var Gustav III:s krig mot Ryssland 1788. En maskeradhistoria, med svenska soldater utklädda i ryska uniformer, som skulle ha korsat gränsen. Kungens problem var ju att han ville ha ett krig, men då måste komma runt riksdagen.


Ett annat exempel var 1939, när Adolf Hitler vill ha ett krig mot Polen. ”Från och med nu slår vi tillbaka”, deklarerade Führern. Av någon anledning var de nazityska stridskrafterna väl förberedda – uppenbarligen hade Hitler haft ”på känn” att det militärt helt underlägsna Polen snart skulle komma att angripa Tyskland…


Ett tredje exempel på false-flag var USA:s krig mot Spanien 1898. Det började men explosion på det amerikanska krigsfartyget Maine i Havannas hamn, varvid 266 amerikaner dödades.

Så lägligt. Nu gav sig USA in i kriget mellan Kuba och Spanien, ett krig som slutade med att Spanien fick släppa inte bara Kuba, utan även Filippinerna och Puerto Rico till USA.

Explosionen på Maine hade tillskrivits en spansk mina. Det är dock ännu inte klarlagt vad som verkligen orsakade explosionen. Det finns uppgifter om att den förorsakades av sprängämnen ombord på fartyget. T ex här och här.

Jackson Brown är en artist som jag gärna lyssnar till: