• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Makt bortom kontroll

Det var i januari 1961 som den avgående president Dwight Eisenhower höll sitt TV-tal, där han varnade för makten hos ett gigantiskt militär-industriellt komplex i USA, med särintressen på tvärs mot medborgarnas.

Så här lät han:

I talet sade Eisenhower bland annat:
”…only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals.”

I översättning:
”…bara en vaken och kunnig befolkning kan framtvinga den rätta anpassningen av den enorma industriella och militära makten med våra fredliga metoder och mål.”

Tyvärr inträffade inte detta. Tre år senare – 1964 – kunde klartecken ges för  Vietnamkriget.

Detta krig skulle resultera i mer än 58.000 stupade amerikaner, och ytterligare många skadade (i Korea stupade 36.000 amerikaner).

Antalet dödade vietnameser var långt mycket större.

Så här skriver Wikipedia:

”Hur många vietnameser som dödades under kriget var länge oklart. Den lägsta uppskattningen gjordes av den vietnamesiska regeringen några år efter krigets slut. Här uppskattades antalet döda till cirka 2 miljoner vietnameser totalt, inklusive både civila och militära dödsoffer på båda sidorna. Uppskattningar från bland annat FN och USA uppskattade att ca 4 – 5 miljoner vietnameser hade dött under kriget. Enligt ett uttalande av den vietnamesiska regeringen 1995 uppskattar man att 5,2 miljoner, eller var åttonde invånare, hade dödats under inbördeskriget – den tidigare lägre siffran hade publicerats för att inte demoralisera befolkningen.”

Cirka 5 miljoner dödade vietnameser, alltså.

Inte förvånande, eftersom USA fällde mer bomber över  Vietnam 1964-72 än vad som fälldes totalt under hela  Andra världskriget. Dag efter dag rullade armadorna av B-52:or ut sina mattor och napalm och andra bomber över landet.

Till krigets pris här även spridningen av växtgifter som Agent Orange, vilka skördat offer långt efter att USA lämnat  Vietnam. 500.000 vietnamesiska barn har fötts med missbildningar.

I förrgår skrev jag om hur det första Gulfkriget startade genom en lögnhistoria, uppblåst i massmedia – vad man brukar kalla en ”false-flag-operation”.

Motsvarande gällde Vietnamkriget. Det drogs igång efter ett påstått nordvietnamesiskt angrepp på en amerikansk kryssare, på internationellt vatten i Tonkinbukten.

Så här beskrivs detta i Wikipedia:

”Tonkinbuktsintermezzot brukar ofta anges som det officiella startskottet för kriget. Den 4 augusti 1964 sägs ett antal nordvietnamesiska torpedbåtar helt oprovocerat ha angripit amerikanska krigsfartyg på internationellt vatten. Som en följd härav godkände kongressen den 7 augusti den så kallade Tonkinresolutionen, som gav presidenten fullmakt att vidta de åtgärder han fann nödvändiga. Med denna resolution bakom sig lät president Lyndon B. Johnson, med stöd från sina rådgivare, inleda bombningar av Nordvietnam och andra aktioner inom några månader.

Uppgifterna går isär om exakt vad som hände i Tonkin-bukten den natten. De flesta anser att incidenten var framprovocerad och avsiktligt överdriven, men ytterligare andra hävdar att det aldrig hänt överhuvudtaget.”

”Den som vill sjunga hittar alltid på visor”, sägs det.
De som vill ha krig finner alltid en förevändning.

I denna film medger efteråt Robert McNamara, USA:s försvarsminister 1961-68, att bombningarna av Nordvietnam startade på falska premisser:

Kolla även denna film – lång men värd att se! Utan mordet på president Kennedy – inget Vietnamkrig. 2, 6 miljoner amerikaner hade sluppit att resa dit.

 

Och denna, med Jesse Ventura:

9 minuter in i filmen tar Ventura upp det som president Eisenhower syftade på.