• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vrakproducerande vapen

Det flesta har väl nu sett bilderna på NATO-projektiler som träffar stridsvagnar i Libyen. Puff, så smäller det! Och varken stridsvagnen eller dess besättning finns längre.

Effektiva vapen. Inte bara då de lätt penetrerar pansar genom ett litet hål. De är också billiga att framställa, förhållandevis.

Förklaringen ligger i att de innehåller utarmat uran (mest uran 238), vilket blir över i stora mängder när uran ska anrikas för användning i kärnvapen eller i kärnkraftverk.

Dessa vapen testades första gången i stor skala under verkliga krigsförhållanden 1991, under ”Operation Desert Storm”, alltså USA:s första Irakkrig.

Det krig som började efter att dottern till Kuwaits ambassadör i USA hållit ett affektladdat anförande om hur irakiska soldater kastat ut nyfödda babys ur deras kuvöser på sjukhus i Kuwait. Denna historia var påhittad, som det senare framkom. Men då hade de nya vapnen redan hunnit testas. Mer än 900.000 projektiler – med ca 300 ton utarmat uran –  fyrades iväg under detta krig.

Resultatet blev tydligen godkänt, eftersom såväl USA som andra NATO-länder därefter utrustat sina krigsmakter med denna typ av projektiler.

Dessa uranprojektiler alstrar ett mycket fint damm, som äter sig in i människokroppen vid inandning eller beröring. Det är dessutom giftigt och radioaktivt, för årtusenden fram i tiden.

Amerikanska soldater kom i kontakt med det radioaktiva dammet när de skulle röja efter kriget. Många dog pga detta, andra blev obotligt sjuka.

Som framgår av denna film:

Nu används alltså dessa vapen på slagfälten i Libyen och smittar ned stora områden med radioaktivitet, för mer än överskådlig framtid.


Inga varningar ges till människorna i Libyen, så många klättrar glatt omkring på de fordon som NATO just förvandlat till vrak.

Snart kommer även många av dessa libyer att vara vrak – hälsomässigt. Men det kommer inte att ge några rubriker i västliga massmedia.

Lyssna för övrigt till försvarsminister Sten Tolgfors i en riksdagsdebatt, där han framställer Sveriges deltagande i Libyenkriget som en insats för att ”rädda människoliv” och ett utslag av ”solidaritet”:

http://sverigedemokraterna.se/riksdagen/2011/04/11/bjorn-soder-sverige-befinner-sig-i-krig

Tolgfors förebrår Sverigedemokraterna för att inte ställa upp på denna solidaritet.