• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Juholts val


Min hållning är ju att man ska ge envar en chans, och undvika förutfattade meningar. Således har jag avhållit mig från omdömen om den nyvalde s-ordföranden, Håkan Juholt

Innerst inne har jag naturligtvis ändå känt en skepsis. Inte specifikt mot Juholt, utan mot varje person som idag väljs till ordförande för Socialdemokraterna.  Partiet är så nedsumpat i politisk korrekthet och medansvar för Sverige utförsbacke – ekonomiskt, politiskt och moraliskt. Det gör det svårt att se hur någon SAP-ledare skulle kunna vända skutan, även om han/hon verkligen ville.

Vad jag i första hand tänker på är invandringspolitiken, skatteraseriet och uppknytningen av Sverige till Bryssel och Washington.  Avdemokratiseringen och orättvisepolitiken.

Nu kom ett svar.

1. Som ekonomisk-politisk talesperson efter Thomas Östros har Juholt utsett Tommy Waidelich.

2. Denne har uttalat som sin mening att Sverige ska ansluta sig till Euron, dvs överge den svenska kronan.

Iofs konsekvent, om man ser till kreditavregleringen 1985 och avskaffandet av valutaregleringen 1989. Men sakligt sett är det helt huvudlöst, när vi nu har facit. Envar kan se vad som hänt med Euron. Först Grekland, sedan Irland. Nu Portugal. Snart förmodligen även Spanien.

Varför göra Sverige betalningsskyldigt för ekonomiska misslyckanden i andra länder? Varför avhända oss även det styrmedel vi har i form av en egen valuta?

I ett radioprogram häromdagen fick Håkan Juholt att antal frågor att svara ”ja” eller ”nej” på. En av frågorna var om Sverige skulle gå över till Euro, eller om en ny folkomröstning skulle ske i den frågan. Hans svar blev ”nej”.

Reporterns följdfråga blev att ställa detta mot Waidelichs ställningstagande. Vad svarade Juholt då? Blev det ett rakt svar om att Tommy Waidelich var ute och cyklade?

Nej, Juholts svar blev undvikande. Hans ja-svar avsåg läget just idag –  för framtiden kunde han hålla frågan öppen om en ny svensk euroomröstning.

Jag brukar inte kunna hålla med Dala-Demokraten (en av de publikationer som vägrat att ta in ens en betald annons för vitboken). Men den 11/4 -11 skrev faktiskt Robert Sundberg där något som jag med gillande vill citera. Ämnet var Islands nej till att betala bankernas skulder:

”Island sägs kunna nekas att gå med i EU till följd av sitt nej. Jaha. Numera vill troliga valvinnaren i EU-mönsterlandet Finland gå ur EU. Så ett nekat medlemskap i EU, där man får betala för problem i Irland och snart även Portugal, är inte skrämmande.”

Grundfrågan för SAP blir: vems förtroende är det man söker – folkets eller makthavarnas?