• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Demokratiskt kamikaze

Vad är demokrati? 

Själva ordet betyder folkstyre. I detta ligger rimligen att
a) en folkvilja ska komma till uttryck
b) denna vilja ger uttryck för folkets mest grundläggande intressen.

Till det mest grundläggande måste räknas:
1.  Vår fortsatta existens som folk.
2.  Vår hälsa, mentalt och fysiskt.
3.  Vår sammanhållning, trygghet och materiella välfärd.

Men vad är det som hänt, vad är det som nu pågår?

Jo, att det mesta av detta är på väg att raseras. Och det sker i en rasande takt, med en målmedvetenhet som känns overklig!

1.

Invandringen har fortsatt accelerera och utgörs nu huvudsakligen av människor från  Afrika och  Västasien. Nativiteten bland dessa är så mycket högre än bland  svenskar att det får demografiska effekter. Svenska folket är på väg att bytas ut.

2.

Parallellt med detta bedrivs en politik av diskriminering och orättvisor, där vi svenskar förvandlas till en andra klassens människor i Sverige. 

Nyanlända utlänningar får skattefria bidrag på nivåer som överstiger vad många svenskar kan få. Särskilda lagar särbehandlar svenskar negativt.

En rad faktorer verkar i riktning mot ökad ohälsa. Samtidigt gör personalnedskärningar inom sjukvården (pengarna går ju till annat) att vi inte längre kan påräkna vård vid behov.

3.

Den bedrivna politiken, både beträffande ”mångkultur” och andra pk-galenskaper, verkar splittrande för vårt samhälle. Dels genom att avvikande åsikter skuldbeläggs och leder till social utfrysning, dels genom den fysiska otryggheten. En kombination av rädsla, självförakt och likgiltighet förlamar det svenska folket. 

De många miljarderna som slukas av bidragsinvandringens svarta hål leder i andra änden till att några tvingas betala. Det blir till stor del utsatta grupper av svenskar.

Om hur pluggen dragits ur den svenska asylhanteringen har Merit Wager skrivit under flera år nu på sin blogg.

En utvecklingen som nu krönts genom uppgörelsen mellan regeringen och ”Miljöpartiet” om allas rätt till Sverige. Bra om detta har Julia Caesar skrivit.

Vitboken har också lämnat en redogörelse.

Människor känner sig utjagade från bostäder som de bebott i många år, de kan eller vill helt enkelt inte  vara kvar till följd av stökiga nyligen inflyttade grannar från fjärran kulturer – skottlossningar på nätterna i gänguppgörelser, och sånt som att bilar och soptunnor plötsligt börjar brinna i närområdet. Det är otryggt att bo i områden dit ambulans och brandkår inte vågar bege sig utan poliseskort.

Det blir ingen överdrift att här tala om ett kamikazeprojekt.  Vad som pågår är en nationell harakiri. 

Jordbävningen och tsunamin i Japan var förvisso förödande, men decennier av hårt arbetet från en målmedveten befolkning kommer att kunna återställa landet.

Långsiktigt värre och farligare är den främlingsinvasion som sker i Sverige. Den lamslår människorna, bryter ned själva samhället.  Alla bidragskrävarna – ofta våldsbenägna – blir som en kvarnsten runt vår hals, när vi ska försöka återställa ett fungerande samhälle.

Hur har denna situation kunnat uppstå?!

Sverige är ju en demokrati, som uppfyller alla de centrala kriterier som brukar förknippas med en sådan:
1. Fria massmedia.
2. Yttrandefrihet för medborgarna.
3. Flerpartisystem.
4. Allmän rösträtt, fria val och parlamentarism.

Ändå har det alltså gått så i grunden snett!
Var ligger förklaringen?

Kring detta ska jag resonera mer.