• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kärnkraft?

Ska vi ha kärnkraft i Sverige? 

Mitt intryck är att många – såväl anhängare av som motståndare till kärnkraft – har gjort det hela till en trosfråga, en slags religiös övertygelse. Eller som en idrottstävling, där det gäller att ”hålla på” det ena laget, helt reservationslöst.

Min ingång är en annan.

För mig handlar det om att täcka vårt behov av energi. Jag är därvid inte försvuren åt något visst energislag. Jag vill istället börja med att ställa upp  vissa önskemål kring denna energiförsörjning.

Mina kriterier blir fem: 

1. billig, på både kort och lång sikt
2. säker, driftsavbrott ska vara sällsynta
3. ofarlig och riskfri för människor och miljö.
4. inhemsk, finnas i Sverige
5. förnybar, inte ta slut efter några decennier.

Jag räknar mig som varken anhängare eller motståndare till kärnkraft, jag ställer bara upp två krav:
I.   Vårt behov av kärnkraft ska minimeras.
II.  Den kärnkraft vi ändå använder måste göras så säker som möjligt.

Varför ska kärnkraftsanvändningen minimeras?

 

Skälen blir i huvudsak tre:

a) Uranbrytningen. Det påverkar landskapet oerhört negativt, där det bryts (notera f.ö. att även uran är en ändlig resurs).

b) Haveririskerna. Som erfarenheterna nu visat från både USA, Ukraina och Japan inträffar ibland olyckor. Konsekvenserna kan då bli förödande, genom radioaktivitet som sprids över stora områden, ligger kvar länge, och kan verka både hälsomässigt och ekonomiskt förlamande.

c) Slutförvaringen. Avfallet fortsätter att vara radioaktivt åtminstone 100.000 år, avfallsfrågan är inte löst. (Fukushima har lagrat allt sitt utbrända kärnbränsle från 40 års drift i bassänger i reaktorbyggnaderna eftersom de tydligen inte har nån annanstans att göra av det)

Till detta kommer att just den svenska  kärnkraften idag är särskilt farlig. Dels genom att våra anläggningar är gamla, dels genom att man tänjt på säkerhetsmarginalerna.

Ur SR-webben den 29/3 -11:

”De svenska kärnkraftbolagen satsar miljardbelopp för att höja effekten i reaktorerna och producera mer el. Effekthöjningarna är bland de högsta i världen. Det ökar riskerna för säkerheten, säger Göran Bryntse, kärnkraftsexpert och ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft.” 

”Då blir ju reaktorerna ännu farligare. Det är ju så att höjer man effekten i befintliga reaktorer så måste man öka kylflödet och det innebär att det blir kortare marginaler i fall det händer någonting, ..”

”Kärnkraftbolagen planerar att höja effekten i åtta av de tio reaktorerna i Sverige. Tre reaktorer ligger redan i provdrift på en högre nivå. Den högsta höjningen planeras i Oskarshamn där man vill höja effekten med 28 procent i reaktor 2.”

”Göran Bryntse ifrågasätter satsningarna både vad det gäller säkerhet och ekonomi.

– Det är klart att om man spottar in tiotals miljarder i de befintliga reaktorerna så håller de lite längre, men det finns ju gränser för det också. Det är ju materialutmattning bland annat och försprödning av reaktortanken och sådant som sätter den yttersta gränsen. Men med tanke på att idag så är de förnybara energikällorna betydligt billigare än ny kärnkraft,  så tycker jag att man i första hand ska satsa på de förnybara energikällorna i stället för att öka Sveriges beroende av kärnkraft, …”

Möjligen kan reaktorer med thorium som bränsle komma att förändra förutsättningarna för hela diskussionen om kärnkraft.  Thoriumreaktorer producerar inte plutoniun för kärnvapen, men för människor kan de ju ändå vara bra…

Om tekniken visar sig  fungera. 

Stora tillgångar av thorium finns i bl.a. Norge:
• 360,000 Indien
• 300,000 Australien
• 170,000 Norge
• 160,000 USA
• 100,000 Kanada