• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Räkneexempel


Eftervalstabloiden håller nu som bäst på att delas ut runtom i Sverige.

150.000 exemplar har tryckts upp och det mesta av detta kommer att hamna i olika brevlådor.

 

Låt oss göra ett räkneexempel:

Tabloiden kan förväntas nå minst 100.000 läsare.

Antag att var och en av dessa skänker 1 krona som bidrag till nästa tabloid.

Vilket skulle ge 100.000 kronor. Det beloppet skulle räcka till att trycka en upplaga på 200.000 exemplar eller mer nästa gång. 

Nu är det knappast realistiskt att varje läsare skulle både vilja bidraga och faktiskt komma till skott med att leverera ett bidrag.

Antag att bara var tionde läsare bidrar.

Men att dessa istället skickar in 10 kronor var.

Det skulle också ge 100.000 kr. 

Kanske är inte heller detta realistiskt.

Antag att en procent av alla läsare, dvs 1.000 personer,  kommer till skott med ett bidrag.

Men att de i gengäld sätter in 100 kronor var.

Det skulle fortfarande ge 100.000 kr. 

Men vore det så illa att bara en promille av alla läsare – dvs var tusende  – sänder bidrag, alltså 100 personer…

… blev det beloppet från envar så mycket som 1.000 kronor skulle det likväl räcka för att finansiera en tredje tabloid. 

Hittills har nära 25.000 kronor influtit och tryckkostnaden kan i själva verket stanna på 75.000 kr.

Så vad vi behöver ytterligare är 50.000 kronor,  dvs att

– 50.000 personer sänder in vardera 1 krona
– 5.000 personer sänder in vardera 10 kronor
– 500 personer sänder in vardera 100 kronor, eller att
– 50 personer sänder in vardera 1.000 kr. 

Till postgiro 80 73 30 – 6.