• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Åsbrinks råd

Har du hört talas om ”Novemberrevolutionen” i Sverige 1985? Den har kallats för vår ”okända statskupp”, och förvisso resulterade den i ett systemskifte – bort från den fulla sysselsättningens politik. 

En av männen bakom denna kupp var Erik Åsbrink.

Nu ger han  goda råd till den nyvalde s-ordföranden, Håkan Juholt

Under rubriken ”S måste återerövra arbetslinjen” tycker Åsbrink till i SvD den 25/3 -11:

”Socialdemokraterna bör bejaka arbetskraftsinvandring, eftersom den berikar vårt land. Den ska självfallet ske i ordnade former.”

Kommentar:

Varför behöver Sverige arbetskraftsinvandring?

Arbetslösheten är fortfarande hög, trots stora pensionsavgångar. Inom vilka yrken råder brist på arbetskraft? Från vilka länder kan vi i så fall få denna? 

Hur skiljer sig Åsbrinks ”arbetskraftsinvandring” från den ”arbetskraftsinvandring” som nu pågår? Det rör sig idag ofta om skenarbeten.

Merit Wager har skrivit en hel del om detta på sin blogg:

”Det finns ingen godtagbar ursäkt för att Migrationsverket har praktiskt taget noll regler för att bedöma misstänkta fall av bedrägeri. Som exempel har det länge varit känt att städ- och restaurangbranscherna är riskgrupper. Åtgärd hittills: så gott som obefintlig.”


”Utbildning, utbildning, utbildning. Svenska elevers resultat i skolan försämras jämfört med andra länder. … Det finns utrymme för en utbildningspolitisk offensiv på bred front.”

Kommentar:

Javisst, men varför har det blivit som det blivit?

En orsak är den socialdemokratiska flumskolan i allmänhet.  Till detta kommer effekterna av en sanslös invandringspolitik, som gör att undervisningen lamslås genom både ordningsproblem och språksvårigheter.

”Socialdemokraterna måste återerövra arbetslinjen. Med många människor i arbete minskar utanförskapet.”

Kommentar:

Javisst, men hur gick det till när Sverige tvingades bort från politiken för full sysselsättning? Det framgår av filmen ”Novemerrevolutionen”, i 6 delar.

”Med många arbetade timmar kan en generell och generös välfärd bäras upp också i framtiden, …”

Kommentar:

Det handlar hela tiden om avvägningar mellan begränsade resurser och oändliga behov. Den avvägningen ska vara klok, rimlig och rättvis – aldrig ”generös”!

”Att människor lever längre än tidigare till följd av en bättre hälsa är naturligtvis något positivt men kräver att människor också arbetar längre…. Den bästa metoden att möjliggöra högre pensioner är att stimulera människor att arbeta längre.”

Kommentar:

En flexibel pensionsålder kan vara bra, men den som vill gå i pension vid 67 ska ha den möjligheten. Det ekonomiska utrymmet för detta finns – om slöseriet genom massinvandring, improduktiva befattningar och alltför höga ersättningar upphör.

”Bostadsmarknaden befinner sig i permanent kris med stigande fastighetspriser, växande bostadsköer och en osund svart sektor.”

Kommentar:

Och vad har orsakat detta?

Bankernas låneexpansion efter novemberkuppen lade grunden till stigande fastighetspriser.  Själva bristen på bostäder orsakades av kombinationen massinvandring och för litet bostadsbyggande. Invandringen har dessutom orsakat ett onormalt slitage i husen.

”Infrastrukturen är allvarligt eftersatt, vilket åter har visat sig i vinterns tågtrafik. Investeringar i infrastruktur måste prioriteras…”

Kommentar:

Så sant, men kunde det inte här vara klädsamt med ett stänk av eftertanke och självkritik? Det var under en s-regering på 80-talet som SJ styckades upp och grunden lades till problemen i tågtrafiken.

”Den avgörande skiljelinjen går mellan människor som vill ha så små skillnader som möjligt för inkomster, förmögenheter och andra resurser och de som ser klyftor som något oundvikligt eller rentav önskvärt. Socialdemokratin ska naturligtvis verka för att minska klyftorna..”

Kommentar:

Ska det löna sig att arbeta?

Bostadsbristen

Avsnitt 5 av mitt tal till s-kongressen, om bostadsfrågan: