• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ledare

Ja, hur kommer Fredrik Reinfeldt att låta efter den första härdsmältan i ett svenskt kärnkraftverk? 

Vi vet hur han lät efter självmordsbombningen i julrusningen på Drottninggatan i Stockholm 2010. Först lät han inte alls – höll sig undan och var knäpptyst. När han väl tog till orda gällde hans bekymmer att det inträffade kanske kunde leda till ökad ”främlingsfientlighet”.

Denna gång kommer han kanske att kunna avhålla sig från  antirasistiska tirader, men här några förslag på repliker:

• ”Jag vill varna för försök att utnyttja denna tragedi för att fiska i grumliga vatten”.

• ”Vi ska inte göra politik av det inträffade, det var en olycka orsakad av en kombination av olyckliga omständigheter. ”

•  ”Vi har tillsatt en utredning och kan inte föregripa den.”

• ”Det är alltid lätt att vara efterklok, nu när vi står med facit i hand.”

• ”Det rådde bred politisk enighet om att vi behövde energi för vårt välstånd.”

• ”Jag beklagar det inträffade.”

• ”Livet är fyllt av risker, det är ofrånkomligt.”

• ”Vi följer utvecklingen mycket noga.”

• ”Vem kunde tro att något sådant skulle kunna inträffa i Sverige?”

• ”Erfarenheten visar att sådant händer i bland, det måste vi nog lära oss leva med.”

• ”Jag har blivit förd bakom ljuset.”

• ”Vi skall tvätta byket offentligt, vända på varje sten.”

• ”Detta scenario fanns inte med i beslutsunderlaget, ingen kunde föreställa sig detta.”

• ”Det här är en fråga för de enskilda företagen, inget som vi politiker kan lägga synpunkter på.”

• ”Staten kommer att gå in med skattemedel för att gottgöra de drabbade.”

Vad kännetecknar en bra ledare? Jo,  att kunna leda. Det kräver en förmåga att ”se” in i framtiden, ha koll på läget.  En ledare ser till att undvika faror innan de har uppstått.

Kännetecknande för en dålig ledare eller icke-ledare är han/hon inte kan föreställa sig faror innan något har inträffat. En sådan bagatelliserar faror och misstag. Ser som sin uppgift att vara en lugnare (lögnare).

En god beredskap i ett land genom förebyggande av incidenter och olyckor tyder på gott ledarskap.  Att beklaga händelser och att i efterhand tillsätta kommissioner vittnar om motsatsen.