• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tal till s-kongressen, avsnitt 8

Här kommer mitt sista avsnitt, det åttonde, av tal till s-kongressen. 

Slutklämmen skulle möjligen kunna nyanseras, där jag säger ”Inget parti kan i längden leva på en lögn”. Erfarenheten har ju visat att på skattemedel har många partier kunnat leva länge, trots att de inte företräder svenska intressen.

Passusen om svenska kvinnor som råkar illa ut efter att ha givit sig i lag med muslimer från Afrika eller Asien skulle också kunna spinnas vidare på:

Svenska flickor som går i skolor med många pojkar som har denna bakgrund kan råka illa ut även helt utan egen förskyllan. Nationell Idag hade en mycket stark artikel om ett sådant fall i sitt senaste nummer.

3 x Atomkraft

1979 inträffade kärnkraftsolyckan i Harrisburg, USA. 

1986 inträffade de allvarligare kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, Ukraina/Sovjetunionen.

2011 kommer så olyckan i Fukushima, Japan.

 

Fukushima hade vid den aktuella olyckan sex reaktorer i drift och var ett av de största kärnkraftsverken i världen.

Åtminstone de tre reaktorerna är nu skadade. De härdsmältor som nu inträffat, kan i förlängningen leda till att stora delar av Japan blir farliga att bo i.  Tokyo ligger nära och kan nås av väsentligt mer radioaktivitet om vindarna vänder.

Mer än ett japanskt kärnkraftsfiasko  är det fråga om ett amerikanskt sådant. De reaktorer som nu visar sig inte hålla måttet är tillverkade i USA.

Framförallt handlar det om en verksamhet från privata företag, med vinst och kostnadspress i sitt fokus. Reaktorerna i Fukushima har tillverkats av amerikanska General Electric.

Av vad som framkommit i TV-sändningar från ryska RT hade man en färdig konstruktion, gjord för ubåtar, som här användes.  Varför? Uppenbarligen för att det blev billigare.

Nackdelen är att man inte optimerade för säkerhetsbehov, där det hade varit bättre med en konstruktion som fick ta mer plats. Farligheten i konstruktionen konstaterades redan 1975.

Ur Fria Tider den 17/3 2001:

”Säkerheten på det japanska kärnkraftsverket Fukushima var hett omdebatterad redan när reaktortypen sattes i drift år 1975. Det avslöjar dokument som ABC News publicerar idag. 

För 35 år sedan slutade kärnkraftsforskaren Dale G. Bridenbaugh och två av hans kollegor på företaget General Electric i protest. Skälet var att han låtit sig övertygas om att den reaktortyp som han och kollegorna jobbade med att ta fram, den så kallade Mark 1, var för osäker för att sättas i drift.”

Fem av de sex Fukushimareaktorerna är av typen Mark-1.

Även ur strikt japanskt perspektiv är det fråga om ett tretal av atomkraft: 

1. den 6 augusti 1945 – atombomben över Hiroshima

2. den 9 augusti 1945 – atombomben över Nagasaki

3. den 11 mars 2011 – härdsmältorna i Fukushima

Mer om Hiroshima här,

och i denna film: