• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Japansk politik

Här ska jag ta upp två texter, om Japans befolkningspolitik och invandringspolitik. 

Ur en text av John Järvenpää:

”Det tycks som om Kina och framförallt Japan, möjligen också Finland, är några av de få länder i världen som förstått vikten av att det måste råda en balans mellan bärkraft och tärkraft.”

”Finland och Japan har båda en negativ befolkningsutveckling, dvs färre än 2,1 barn per familj, i kombination med en liten invandring. Japan med sina 128 miljoner invånare är med europeiska mått nästintill radikalt. Trots en tilltagande befolkningsminskning vägrar man invandring; hellre får robotar, som används alltmer, hjälpa till att ta hand om de gamla. Man anpassar sig för att minska befolkningen, kanske ner mot de 65 miljoner som prognoser pekar mot, varför det naturligtvis inte finns anledning att syssla med (permanent) invandring.”

”I Sverige såväl som inom EU-sfären talar politikerna om att ‘vi måste blir fler’. … Politikerna tänker kortsiktigt, för konsumtionens och den ekonomiska tillväxtens skull. För miljöns och människans egen skull pekar det mesta istället på att vi måste konsumera miljövänligare och bli färre.

Med en mindre befolkning skulle förvisso den ‘ekonomiska tillväxten’ minskas, räknat i absoluta tal.  Tittar man relativt på saken ser man emellertid att exempelvis Sveriges ekonomi och konkurrenskraft var mycket stark för 40-50 år sedan, med några miljoner färre invånare; Sverige har visserligen gott om bärkraft men sett ur konfliktperspektiv bör inhemskt barnafödande stimuleras framför import av potentiella konflikter. ”

”I ett längre perspektiv – inom en relativt snar framtid(?) – torde Japans befolkningspolitik bli en ledstjärna för alla världens länder. Ingen kommer ifrån det faktum, att det måste finnas en balans mellan tärkraft och bärkraft, mellan det som vi tar och det som jorden kan ge utan att resurserna tar slut. Livet är ingen självklarhet.” 


Ur en text på Merit Wagers blogg.

En av hennes läsare som bott i Japan ger en redogörelse för kontrasten gentemot förhållanden i Sverige beträffande asyl och invandring. Skribentens information var i huvudsak hämtad härifrån

”Jobb kan ordnas när man väl är i landet på ett giltigt visum, men arbetsvisum ges enbart till den person som kan visa att den har tryggat arbete i minst ett år framöver och lönen ska motsvara ungefär dubbelt så mycket som en person utan högskoleutbildning tjänar och några tusenlappar mer än en nyutexaminerad universitetsstuderande, dvs. en rejäl lön.

Eftersom arbetsvisumet årligen ska förnyas, innebär det att skattedeklarationerna granskas årligen och om man saknat jobb märks detta snabbt. Således blir man utsparkad ur landet och man får absolut ingen respit, inte ens för att packa sina saker. Det finns dock andra former av visum på upp till tre år för mindre kvalificerade jobb, men dessa har kommit till efter häftig kritik då många arbetsgivare utnyttjat de utländska arbetarna under nästan slavlika förhållanden, där det vid ett flertal tillfällen inträffat att trettioåringar har dött pga jobbrelaterad stress och utmattning.

Om detta låter svårt är det inget jämfört med hur det är att söka asyl. Japan har enbart beviljat ca 350 personer uppehållstillstånd som flyktingar sedan 1990. Dessa siffror är dock lite missvisande då de 2009 beviljade 30 personer flyktingstatus. 250 av de 350 har fått sina visum efter 2005. Det förs dock samtal om att öka denna siffra till 90 personer per år. Men då förutsatt att de är från Burma för att inte ‘synas’.

I väntan på att man får flyktingstatus räknas det som att man saknar visum (dvs. illegal vistelse) och man får därför sitta bakom lås och bom i speciella förvar (därav häftig kritik från Amnesty). Myndigheterna försvarar sig genom att säga att ingen är flykting förrän den har fått flyktingstatus. Asylsökande är således aldrig flyktingar.

Om man mot all förmodan får flyktingstatus så får man enbart temporära uppehållstillstånd som ska förnyas varje år. Det prövas dels mot hur man skött sig men även på hur situationen ser ut i hemlandet.

Ekonomiskt stöd kan maximalt erhållas i fyra månader. Enligt den japanska konstitutionen kan nämligen enbart medborgare få ta del av offentligt finansierad verksamhet, vilket innebär att alla utlänningar själva får bekosta t.ex. skolgången för sina utländska barn. Det finns dock kommuner som betalar även för utländska medborgare. Men de har ingen juridisk skyldighet att göra det. Hemspråksundervisning finns i dagsläget inte alls men det finns en debatt om att på prov införa det.

Diskrimineringslagar saknas likaså trots att Japan förbundit sig att införa sådana genom att underteckna diverse FN-avtal. Även om det finns domar som stött sig på detta avtal är det inte gällande lag som praktiseras i hela riket. Därför kan många butiksägare öppet neka tillträde till utländska kunder, och att på gatan kalla någon för det nedvärderande ordet ‘gaijin’, som bäst motsvaras av svenskans ‘utböling’ är inte förbjudet.

Om det nu låter svårt att få ett temporärt uppehållstillstånd så är det ännu mycket svårare att få ett permanent sådant. Reglerna är i korthet att man ska ha haft samma visa-status i ett årtionde (fem år om man är gift med en japansk medborgare), stadigt jobb, vara av god moralisk karaktär samt ha ett fläckfritt förflutet i statens register, dvs. inga sena skattedeklarationer eller parkeringsböter eller straff utmätta av domstol. Har man först arbetat i landet och sedan gift sig och i den processen bytt visa-status så startar också räkningen om från noll. Har man vistats illegalt i landet tidigare nekas man oftast inresevisum under tio års tid och kan glömma alla tankar på att få ett japanskt PUT. Detta klassas nämligen som att man dels har en prick i registret; dels att man är av dålig moralisk karaktär.

TUT, och t.o.m. PUT återtas per automatik om innehavaren lämnar landet utan att ha ansökt om utresetillstånd. Även ett japanskt medborgarskap kan återtas, helt i enlighet med internationell rätt; upp till två år efter att det ‘gamla’ landet släppte en som medborgare är detta möjligt.

”Även om de japanska tjänstemännen kan be om ursäkt för att reglerna är som de är, så viker de sig inte en tum. En regel är en regel som inte ska eller kan brytas. Det är ofta jag saknar den mentaliteten i Sverige. Japanerna tror på att bevara det japanska. De ser det som något fint.

De flesta svenskar jag stött på under min tid i Japan har känt samma sak: att vara svensk är något fint och den europeiska kulturen något att högakta. Det finns ingen svenskare person än en svensk i utlandet!

Annat är det med svenskarna hemma i Sverige… Du kallar  med all rätta svenskarna för ett självdestruktivt folk!”

Det där sista – om hur strängt man såg på reglerna – fick jag erfara när jag skulle lämna Japan hösten 1965 genom att ta båten från Shimonoseki över till Pusan i Sydkorea.

På mitt visum hade jag haft rätt att stanna 90 dagar, i mitt huvud hade detta blivit till tre månader, med resultat att jag hade stannat en dag för länge i landet.  Den blev en lång och allvarstyngd palaver med tjänstemannan ifråga, som jag klarade mig ur endast med hjälp av en enveten japansk esperantist vid min sida. Och mycket ursäktande.

I andra sammanhang hade jag ofelbart väckt munterhet genom att citera Obakyu, huvudperson i en populär tecknad TV-serie. Hans stående replik var: ”Watachi-wa henna-gaijin desu!” (”jag är en konstig utlänning!”) När jag här försökte lätta upp den tryckta stämningen genom denna replik, gav den närmast motsatt effekt. Min esperantovän höll på att bryta samman.

Efter några veckor i Sydkorea hade jag sedan möjlighet att stanna ytterligare en period i Japan. 90 dagar – inte 91.

15 svar

 1. Underbart att få ta del av en berättelse där inte flummeriet är det tongivande. Jag tror att svenskarna har blivit helt ryggradslösa, när jag jämför detta system med vårat ( och läser Merit Wagers blogg).

 2. Med tanke pa att tre fjardedelar av det stackars Japan ar berg och sten ar landet groteskt overbefolkat. I jamforelse ar det lagkonsumerande Bangladesh rena foredomet. En snar och snabb befolkningsminskning rekommenderas.

 3. Jag vill ha det som i Japan.

 4. […] populäre bloggaren Jan Milld berörde ämnet i ett inlägg där en jämförelse gjordes med japansk politik. I Japan minskar befolkningen också. Men de […]

 5. Det här med de stränga reglerna i Japan var en nyhet för mig.
  Inte konstigt att Japan aldrig nämns i den svnska debatten om invandring.
  Tänk om en svensk skulle våga sig på att kalla en turk för ”utböling” ! Det skulle ju bli krigsrubriker i media.

  Sederna är olika. Kan ju tycka att de japanska reglerna verkar lite väl många och krångliga, men de vill ju befara det typiskt japanska. En inställning som närmast är kriminell i Sverige.

 6. Janne: det är verkligen kul och trevligt att ta del av dina reseupplevelser och därvid gjorde reflektioner. Jag skulle gärna vilja höra mer! Kan du inte berätta om dina intryck från Sydkorea också!? De är väl ganska lika japanerna i mentaliteten, eller? Har du varit i Kina? En jämförelse mellan Japan-Sydkorea-Kina tycker jag kunde vara intressant…

  • Till Kina tog jag mig aldrig.

   I Sydkorea stannade jag bara två veckor, så Japan han sätta ett djupare intryck.

   Däremot var jag ju i Laos, och har skrivit om det.
   En sagolik resa, bokstavligen:
   http://www.janmilld.se/laos.html

   • Tack för länken! Men jag skulle tycka det vore intressant om du ville återkomma med en reflektion kring skillnader och likheter mellan sydkoreaner och japaner avseende mentalitet!

 7. Så som Jan Mild ger SD ”kritisk stöd” kommer jag att få göra samma sak med hans blogg här. Jans ”ekodemokrati” har förmodligen rötter från då han var aktiv miljöpartist. Tyvärr verkar det inte som att han har fått nån som helst kritisk syn på miljörörelsens agenda.

  Att han ständigt tar upp jordens ”överbefolkning” som ett problem visar bara att han köpt globalisternas propaganda gällande deras gröna agenda.

  Faktum är att jorden är inte överbefolkad. Och skulle vi inte haft de regleringar i världsmarknaden skulle det finnas gott om resurser till alla och än fler. Vårt problem här i Sverige är att vi är förr få, och att vi i praktiken håller på att dö ut. Det är beklagligt att inte Jan Mild tagit del av globalisternas planer som de har uppsatta i ”Georgia Guidstones”, FN:s agenda 21 och Kyotoprotpkollet.

  Jag tror att det hänger ihop med att han fortfarande tror på de gamla sossesystemet om en välfärdsstat. Problemet är bara att den ledar på sikt till malthusianism. Exemplet Myrdal är tydlig.

  För de som är intresserade lämnar jag några länkar:

  • Man kan inte vara alla till lags och heller inte hinna sätta sig in i alla frågor.
   Dock är jag skeptisk till talet ”Global warming”.

   Vilket inte hindrar att jag tror Jorden skulle må bättre av färre människor.

   Och för den delen även en annan livsstil, med mindre av slit-och-släng och mindre av plast. Världshaven är redan mycket illa skadade, med dess växt- och djurliv!

 8. Det jag just skrev om plasten var baserad på viss kunskap i frågan.

  Sedan kan man bygga på med egna slutledningar.
  Om ett visst antal människor ger en viss mängd plast så kommer fler människor att ge än mer plast i världshaven.

 9. Metalheadviking, trots att jag håller med Jan om en ”känsla” av att jorden skulle må bättre av färre människor, för vi tillför ju knappast ngt positivt till kretslopp etc. med vår existens så måste tillstås att de videos du bifogar är intressanta.

 10. Svar till Sidabot:

  I korthet uppfattade jag skillnaden mellan japaner och koreaner som att koreanerna var litet mer öppna och utåtriktade, inte så överpolerade och sirliga som japaner kan vara. Mer som oss européer, utan att däri lägga några värderingar.

  Men det var nog mest en gradskillnad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: