• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Obesvarad solidaritet

Underligt är hur det kan bli. Som ung gillade jag inte araber, de gav mig ”dåliga vibrationer”. 

Hösten 1966 liftade jag dock omkring i Nordafrika och blev vid ett tillfälle hembjuden till en familj i Algeriet. De bjöd på en fantastisk måltid och deras äkta glädje över att ha mig som gäst i sitt hus gick inte att ta miste på.

Året därpå inträffade sexdagarskriget, med israelisk ockupation av hela Palestina.

1982 invaderade Israel Libanon. PLO fördrevs från Beirut efter ett långvarigt och oavbrutet israeliskt bombardemang. Jag föreställer mig att PLO-soldaternas avfärd till Tunisien föregicks av att PLO fått israeliska löften om skydd för den palestinska civilbefolkning som lämnades kvar.

Hur det än var med den detaljen så vet vi vad som sedan hände. Medan den israeliska armén under Ariel Sharons befäl förhöll sig passiv tilläts kristna falangister gå in i flyktinglägren Sabra och Shatila. Under flera dygn pågick slakten.

Om jag inte dessförinnan känt en solidaritet med palestinierna så gjorde jag det nu.  En diabildserie som jag framställde 1985 fick således titeln ”Det finns palestinier!”

Sedan kom invandringsfrågan upp på dagordningen här i Sverige, och det blev anledning att hävda det ditintills självklara –  ”det finns svenskar!”.

I det sammanhanget har dock jag som svensk inte mött någon motsvarande solidaritet från palestinier i Sverige. Tvärtom!

• Det här fick jag en första antydan om redan år 1993, under Miljöpartiets Södertäljekongress. Som en primadonna uppträdde Yvonne Ruwadia: gick in och tog ordet i varje sammanhang, tog på ett självklart sätt allas tid i anspråk, med inlägg som var både många, långa och ofta helt onödiga (själv respekterade jag tålmodigt talarlistan och lyckades få ett 1-minutsinlägg under utskottsarbetet efter tolv på natten, då tidsbegränsning införts och streck satts). 

Ett tydligare exempel fick jag erfara fyra år senare, i SVT:s ”Mosaik”. En av motdebattörerna var Rawia Morra, palestinska och poet. Hon jämförde där mig med falangisterna i Libanon och uttryckte sig ordagrant som att ”problemet är att det finns sådana som Jan Milld”. I hennes debattmetod ingick att hånskratta åt motdebattörer. Detta visade hon än tydligare något år senare i samma ”Mosaik”, då invandringskritikern var Magnus Karaveli.

• Ett väsentligt grövre exempel är naturligtvis mördaren från Salem, Khaled Odeh, som år 2000 berövade Daniel Wretström livet.

• Ett fjärde exempel är från år 2004, då jag och Runar Filper för SD höll ett torgmöte i Piteå. Endast polisens insatser förhindrade att fysiska utfall mot oss resulterade i misshandel. En av de mest aggressiva var Mohamad Jawad Abdul,  grånad f.d. PLO-soldat.

• Ett femte exempel är unga Nabila Abdul Fattah, flitigt anlitad i svenska massmedia. I en TV-debatt, efter misshandel av TV4-fotografer i en invandrartät förort, förklarade hon att hon kanske skulle ha gjort likadant, om hon varit där. Hon har konsekvent tagit på sig själv och andra ”från förorten” en offerroll.

Så visst, palestinier i Sverige har gjort vad de kan för att kyla ned mina känslor av solidaritet med det palestinska folket. Helt har de ändå inte lyckats: jag anser fortfarande att Israel ska lämna ockuperade territorier.

Det finns både palestinier och svenskar – och båda har rätten till ett eget land.

PS
”Finns  det svenskar?” var faktiskt titeln på en film som jag tillverkade för några år sedan och lade ut på Youtube. Den ingick i en trilogi som granskade ett av SVT:s program med titeln ”Debatt” (då lett av Janne Josefsson). Det dröjde inte länge förrän både denna film och ytterligare 24 av mina filmer plockades bort från Youtube, efter ingripande från SVT-ledningen.

Man hade hänvisat till upphovsrätt.

Jag arbetade då om flera av filmerna, där jag ersatte sekvenserna av rörliga bilder med stillbilder och text, så tittarna ändå skulle förstå vad jag polemiserade mot.  Vad jag nu kan se har även dessa filmer tagits bort från Youtube.

Någon sympatisör till mig har dock gjort filmerna tillgängliga på Daily Motion istället, i sina ursprungliga versioner.