• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Splittringskultur

Har Angela Merkel och andra västeuropeiska ledare egentligen rätt, när de hävdar att ”mångkulturen” är ett ”misslyckande”

Ligger inte i ett sådant påstående ett antagande om att mångkulturen från början lovade något annat än kostnader och otrygghet, motsättningar och splittring, diskriminering och övergrepp, problem för både värdfolk och inflyttade?

Det mångkulturella projektet har ju visat sig innebära precis vad vi invandringskritiker befarade och varnade för. Våra negativa förväntningar har infriats, med råge. Tyvärr! 

Massinvandringen och mångkulturen är inte någon isolerad företeelse. Den ingår i ett sammanhang,  är bara ett moment – om än ett centralt sådant – i att splittra och  avväpna folk, för att kunna montera ned demokratin och lösa upp nationalstaten.

Här ingår både genussatsningar och hbt-propaganda, nya regionindelningar och avskaffande av den allmänna värnplikten, drev mot monarkin och asylkampanjanden. Och rovdjursfrågan.

Viktigt är tydligen att skuldbelägga människor och få dem att känna sig vilsna. Beröva dem identitet, gemenskap och stolthet. Klippa av rötter bakåt, blockera visioner framåt.

Resultatet har blivit splittring. Detta åstadkommer mångkulturen på flera plan:

1. Svenskar mot invandrare, genom orättvisorna – bl.a. särbehandlingen av invandrare på arbetsmarknaden.

2. Dito, genom frånvaron av gemensam värdegrund.

3. Motsättningar olika invandrargrupper emellan, då de ofta tar med sig konflikter från sina hemländer.

4. Generationsmotsättningar inom invandrargrupper, genom kollisionen mellan svenska och hederskulturella normer.

5. Programmeringen av många invandrare till att bli kravmaskiner,  tillhandahållandet av DO.

6. Särlagstiftningen mot svenskar, genom ”hatbrott” och ”hets mot folkgrupp”.

7. Motsättningar mellan svenskar – pk-iter mot fritänkare.

8. Motsättningar genom den strypta debatten och de mentala övergreppen mot dissidenter.

9. Ökad bostadsbrist i de större städerna.

10. Otrygghet på gator och torg, många är rädda för att gå ut vissa tider. 

Läs: Fria Tider – ”Sekulär teokrati”