• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Olika mackor

”Som en del av er kanske vet så har en fruktansvärd situation uppstått i vårt land, framför allt för sjuka människor, med utförsäkringar och nya stelbenta inhumana regler… Från årsskiftet är det också handläggarna på Försäkringskassan som ensamma beslutar om ifall det föreligger någon arbetsförmåga – läkarintyg och hälsotillstånd spelar ingen direkt roll längre för bedömningen, också om man ligger på dödsbädden eller på operationsbordet så kan det tänkas finnas en teoretisk arbetsförmåga… Bedömningen sker dessutom numera gentemot fiktiva jobb som inte ens finns i verkligheten. Vi har fått ett rättsosäkert och nyckfullt system …”

Detta och mer finns att läsa på katolska kyrkans blogg

Den osynliga journalisten fortsätter på samma tema:

”…alla försäkringar bygger på att försäkringstagare betalar för den försäkring som de eventuellt vid senare tillfällen kan komma att behöva ta del av. Du betalar din hemförsäkring, bilförsäkring eller vad det nu är för någon försäkring och när olyckan är framme och bilen blir stulen, det blir inbrott i hemmet och du blir av med värdefulla ägodelar, så går din försäkring in och täcker förlusten. 

Du kan till exempel inte vända dig till ett försäkringsbolag och säga att du vill ha ut ersättning för din stulna bil om du inte har betalat någon bilförsäkring. Detta är alltigenom logiskt för hur skulle det se ut om försäkringsbolagen började betala ersättningar till alla som vill ha ersättningar för vad det än är trots att de inte har betalat några försäkringar (i verkligheten hände dock detta vid Discoteksbranden i Göteborg, min anm.).

När det gäller det svenska socialförsäkringssystemet som de svenska medborgarna kollektivt och via skatten är med om att finansiera, så ser det inte ut som det gör hos de privata försäkringsbolagen utan svenska medborgares inbetalade försäkringar delas frikostigt ut av försäkringskassan/socialtjänsten till människor från hela världen vilka tar sig till Sverige och tilldelas uppehållstillstånd. Det är inget annat än stöld av skattemedel, stöld av andras pengar.

Det sker i form av etableringsersättningar, etableringstillägg, barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, bostadstillägg, handikappersättningar, assistansbidrag, äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg för äldre invandrare med mera med mera.”

Men inte nog med att ersättningar betalas ut till människor som aldrig betalt in till dessa försäkringar.  Dessa ersättningar kan dessutom bli mer lättillgängliga och mer förmånliga än för svenskar. 

ÄFS är ett exempel. Ersättningen är – till skillnad från vanlig pension – skattefri. Detsamma går igen i andra bidrag – nyanlända utlänningar görs till ett skattefrälse. Den som har ÄFS får hela hyran betald – svenskar kan få bostadsbidrag, om de i rätt tid fyllt i rätt blanketter.  Till utlänningarnas förfogande står ofta en stab av servicepersonal.

Det här ligger i linje med en människosyn inom regeringen. Näringsminister Maud Olofsson talar om utlänningarna som ”nybyggare”, mer värdefulla för Sverige än svenskar.

På en räkmacka kan de surfa fram i bidrags-Sverige.

PS

Kolla även här: 2.30 in i filmen, och än mer 3.30 in!

PPS

Läs även Mopsen, ”Lika inför lagen?”!!!