• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Huvudsak och bisak

Jag har tidigare försökt finna ett beteckning som kan ge rättvisa åt dagens svenska journalister. Problemet aktualiserades åter vid en SVT-utfrågning av Björn Söder nyligen. Vilket epitet jag än skulle dra till med så känns det ändå för tandlöst, nästan bagatelliserande. I brist på bättre får jag konstatera att i Aktuellt-studion hade Söder emot sig en greiderist

Den omedelbara bakgrunden till Aktuelltinslaget var ett övergrepp mot bl.a. en 11-årig flicka i Husbybadet, med s.k. ensamkommande flyktingbarn som förövare. Men ändå inte: det skulle aldrig ha blivit något TV-inslag om inte övergreppet resulterat i texter på webben och i några ägg mot en husfasad. Detta fick våra riksmedia att reagera, med upprördhet.

”Vilket ansvar har en riksdagsledamot?” lät det således i påannonsen av TV-inslaget. På de anklagades bänk stod inte förövarna av övergreppet, utan Björn Söder – för att ha länkat till en webbsida som tog upp övergreppet.

Till den vidare bakgrunden hör också moment som att

”ensamkommande flyktingbarn” vanligen är varken barn, ensamkommande eller flyktingar.

• incidenter med våld eller tafsade på kvinnlig personal har förekommit mer än en gång från detta klientel

• det också förekommit mer än en gång att de uttryckt sitt missnöje med otillräcklig service

• personaltätheten är hög och kostnaderna likaså för dessa ”barn”

• offentliga bad haft återkommande ordnings- och hygienproblem under de senaste åren, kopplat till invandringen 

• invandrare från Afrika och Västasien är kraftigt överrepresenterade i övergrepp mot kvinnor

SVT-journalisten gick an på ett mycket aggressivt sätt mot Björn Söder, för att få honom att på något sätt backa eller be om ursäkt.

Detta lyckades inte, Söder stod på sig, och gick istället till motoffensiv. Han agerade här helt föredömligt, så mönstergillt att inslaget kunde tjäna som instruktionsfilm i hur man hanterar vilda TV-journalister.

Möjligen kan vi fortsättningsvis vara ännu ett snäpp vassare, genom att nagla fast rövskalle-journalisten som den 100% partiske figur han är:

”Det må vara din åsikt, men det är inte min! Inom politiken må vi skilja på huvudsak och bisak. Problemet i det här sammanhanget är övergreppet mot flickan, inte att det finns människor som reagerat mot övergreppet. Allt annat är perverst. Där är jag övertygad om att de flesta tittare håller med mig, inte dig!”

Se inslaget här: 

Vilket ansvar har SVT- och SR-journalister?

Björn Söder tilldelas härmed fem enbuskar för sitt framträdande!