• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Parasit-problem

Som bekant har det på sistone varit problem med kvalitén på vattnet till hushållen i inte bara Östersund, utan också andra kommuner. En typ av problem som vi tidigare knappast haft i Sverige.

 

Ur SvD den 2/3 -11:

”Stora brister i vattenrening 

Minst 1,8 miljoner svenskar dricker ytvatten som inte renats mot parasiter med den teknik som Livsmedelsverket rekommenderar. Det visar en unik kartläggning som SvD gjort. De flesta vattenverken har ännu inte ens testat om deras vatten innehåller para­siten Crypto­sporidium som nyligen lamslog Östersund.”

”Utbrottets snabba förlopp och knivskarpa geografiska avgränsning gjorde att misstankarna snabbt riktades mot det kommunala dricksvattnet. På ett gym blev nästan alla sjuka efter att ha klunkat i sig vatten. Snart låg 2400 personer nedbäddade. Det motsvarar en tredjedel av alla som får kranvatten från ytvattenverket i Lilla Edet.”

Av SvD-artikeln framgår att i Lilla Edet var orsaken i första hand calicivirus som orsakar kräksjuka, i Östersund var det parasiten Cryptosporidium

En säkerhetsåtgärd för att döda parasiter är att installera UV-belysning. Mest effektivt mot virus är klor.

SvD fortsätter:

”…18 av 30 vattenverk ännu inte installerat UV-filter. … Att det kan finnas parasiter i vattnet är dock ingen nyhet för ansvariga i vattenverken. 

– De flesta vet att det här kan förekomma, men att det kunde bli så här ohanterligt kunde ingen tro, säger Lena Söderberg, vd vid Svenskt vatten.

En förklaring till att så många saknar skydd mot parasiter är att det svenska vattnet har varit så bra, tror hon.
– Vi är lite aningslösa.”

Som det har varit är det inte i längre i Sverige. 

Eller så har vi fått det som det var en gång, än längre tillbaka i tiden.  Jag tänker på tuberkulosen, TBC, som för inte länge sedan ansågs utrotad i Sverige.

Tillbaka har kommit även vägglöss och kackerlackor.

HIV hade vi inte tidigare, men har det nu. Där är sambandet med invandringen tydligt.

Det kostar också direkt att vi släppt in invandrare från Afrika och Västasien.  De flesta av dessa kommer för den svenska välfärdens skull. För att ens vilja lära sig svenska måste de nu mutas med särskilda bonusar – större än så är inte ambitionerna att klara sin försörjning på ett hederligt sätt i Sverige, hos många av dem.