• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Id-problem

Olika former av id-problem hemsöker nu Sverige. 

I ena änden har vi stackars pojkar som tvingats löpa gatlopp på webben efter en olycklig incident på Husbybadet. En redogörelse görs här på Gotiska Klubben.

Våra stora massmedia har varit mer taktfulla i sin hantering av händelsen. Fokus har där riktats mot de extremister som efter händelsen försökt utnyttja det inträffade politiskt, fiskat i grumliga vatten och kastat ägg (förmodligen hårdkokta) mot en fasad till det hus där pojkarna bor.

De har också skrikit åt barnen på ett otrevligt sätt. 

Aftonbladet fullföljer här sitt demokratiska uppdrag genom att avdramatisera det inträffade. Dvs inte den hemska äggkastningen, utan uppvaktningen i badet. Där handlade tydligen närmast om smekningar.  Själv undrar jag om det inte ska beskrivas som desperata kontaktförsök av ömhetstörstande barn. Där deras utsträckta händer blev bara avvisade och missförstådda.

Det är alltså fråga om ensamkommande flyktingbarn. Webbsidan Politiskt Inkorrekt återger på ett illvilligt sätt de barn det handlar om, det som Göteborgs-Posten informerat sina läsare om.


Dessa barn saknar ofta tillgång till både pass och andra identitetshandlingar. 

Ett öde som de delar med många andra flyktingar i vårt land.  Trots denna utsatthet försummar svenska myndigheter inte sällan att förse dem med dokument, de ges inget officiellt tillstånd att vistas i Sverige. De är vad vi lärt oss förstå PAPPERSLÖSA.

Våra lagstiftare ser dock till att de ändå får tillgång till sjukvård och skolgång. Jag förutsätter att de även får ekonomiska bidrag.

Detta ligger ju i linje med den NYA GRUNDLAG som riksdagen antog i höstas – rättigheter ska inte begränsas till svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige. Det vore ju annars att dela upp människor i ”vi och dom” – något som vår statsminister framhållit faran med.

Mer om id-lösa och rättigheter här och här.

Nu aktualiserar våra massmedia en annan typ av id-problem.

SR-webben skriver den 1/3 -11 om barn med skyddad identitet. Också dessa ska få en skolgång, en säker sådan.

Jag vet inte hur många id-lösa barn som nu finns i Sverige, men antalet barn med skyddad identitet kan enligt denna artikel uppgå till flera tusen:
”Fler än fyra och ett halvt tusen barn och ungdomar har skyddade personuppgifter.”

Hur kommer sig detta?

Kanske någon undrar. 

Jag tror att aktuell statistik från Brottsförebyggande Rådet här ger en vägledning.  Antalet anmälda brott beträffande ”Olaga hot” och ”Ofredande” har ökat kraftigt.


Antalet olaga hot var år 1995 mindre än 30.000 – femton år senare är det uppe i över 50.000.


Antalet ofredanden har under samma period ökat från drygt 17.000 till drygt 47.000

BAKOM dessa incidenter ligger, föreställer jag mig, samma typ av anpassningsproblem som pojkarna på badet konfronterades med. Bakom sig har de drabbade (dvs förövarna) traumatiska upplevelser av förföljelse  och i det nya landet möts de av kyla och ovilja. Exkludering. De får aldrig det stöd som de behöver för att kunna förstå för dem främmande koder i umgänget med andra människor.

PS
Husbybadet har haft även andra problem:

Aftonbladet den 9/9 -07:
”Husbybadet kan tvingas att installera separat reningsverk
Smutsiga kalsonger kostar miljontals kronor…”

Denna typ av problem delar dock Husbybadet med flera andra offentliga bad i Sverige.