• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Dold rasism

Det har ju blivit ”liv i luckan” kring UR-filmen som skulle sexualupplysa våra unga. Många har reagerat på att pojken i samlagsscenen var svart och flickan vit. Från UR-redaktionen uppfattar man detta som utslag av rasism.

Hur stor andel av den manliga befolkningen i Sverige idag är svart?

Cirka 1 procent, skulle jag förmoda.

• Var det då bara en tillfällighet, att en av de två unga i scenen gjordes svart?

• Var det också en tillfällighet att det var pojken som gjordes svart, inte flickan?

Eller finns här en politiskt korrekt uppfostrarnit, med ett dolt budskap utöver det officiella,  sexualupplysande?

Något säger mig att det kan vara så, och att här finns ett mönster!

Denna bild värpte Stockholms läns landsting för några år sedan:

Och denna är från SVT:s ”Grotesco” hösten 2010:

För övrigt hade Gotiska Klubben en tankeväckande bild i sammanhanget:

Gnällspik

Jonathan Lemans AB-artikel den 19/1 -11 väcker många frågor.

Så här skriver han:

”I början av 2010 uppmärksammades den allvarliga situationen för Malmös judiska befolkning. Många har flyttat på grund av tilltagande hot och förföljelser. Enligt vittnesmål från dem som drabbats har gärningsmännen ofta haft bakgrund i Mellanöstern. SD har förstås inte varit sena att utnyttja detta till att kollektivt skuldbelägga muslimer.”

Situationen är alltså allvarlig för judar i Malmö och det har samband med gärningsmän från Mellanöstern. En slutsats att invandringen av muslimer till Sverige ska minskas eller upphöra ställer Leman uppenbarligen inte upp på. Det vore nämligen att ”utnyttja” och ”kollektivt skuldbelägga”.

Den fråga som uppstår blir ju: vad  är Lemans eget recept?

Hur komma tillrätta med situationen i Malmö?

Leman bara gnäller.

Det mångkulturella projektet är heligt, på dess altare ska ett antal judar och andra malmöbor offras. Människors trygghet måste underordnas ett högre mål.

Varför? Det får vi aldrig veta!