• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

MILLT SAGT – fredagsfilm 9

 

Arbetet med eftervalstabloiden fortsätter. Fredagsfilmen denna vecka ägnas åt projektet:

En preliminär pdf-fil för en 12-sidig tabloid har tidigare lagts ut. Mottagandet blev inte direkt översvallande, och det ser jag som ett hälsotecken. Bifall ska komma endast då det är sakligt motiverat.

Några synpunkter gällde sidantalet. Någon ville öka till 16 sidor, en annan ville minska till 8 sidor.

Någon ville även höja upplagan från 100.000 ex till 150.000 ex, och det kan vi säkert göra om vi får både ekonomi och utdelare till det. Där måste vi först se vilket stöd som anmäler sig. Egentligen borde det ju inte vara omöjligt att få fram 150 utdelare, som vardera åtager sig spridning av 1.000 exemplar!

Den främsta kritiken har gällt layouten, och där var det kanske så att jag presenterade ett hafsverk. Nu ska jag återkomma med en mer systematisk ansats, för i första hand 8 sidor. 

Jag lägger ut materialet successivt, på denna adress:
http://www.bgf.nu/evt

Men framförallt bör vi reflektera kring syftet med eftervalstabloiden.

Det ska jag  återkomma till, i en särskild text.