• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

TV4-tillägg

Jag glömde ju i det senaste blogginlägget att få med det mest självklara av alla namn i sammanhanget: Maria Leissner. Hon borde fortsättningsvis anlitas av TV4 för att gräva fram fakta och göra opartiska expertkommentarer!

Tillfogas kan även en reflexion kring enskilda journalisters sätt att arbeta, t ex när de ska göra intervjuer. Där kan ofta märkas en helt annan hållning när de ska intervjua makthavare och pk-folk, jämfört med dissidenter som inte är politiskt korrekta. I det senare fallet för den intervjuade sällan svara färdigt på en fråga, utan avbryts med en ny fråga.

Och ”frågorna” är vanligen mer påståenden eller anklagelser, mer bara retoriska frågor, än ärliga frågor där det finns ett svar som de är intresserade av att låta tittarna/lyssnarna ta del av.

Ett exempel av det grovkalibriga slaget är – stilenligt – TV4:s Ulf Kristofferson.

Jimmie Åkesson uttalade efter en konfrontation med denne politiske kommissarie att han haft med en ”rövskalle” att göra. Själv skulle jag nog använda ett starkare uttryck, och kalla denne TV4-figur för greiderist.