• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Syftet med tabloiden

Varför framställa och distribuera denna eftervalstabloid? 

Bakgrunden är ju den pågående pk-offensiven.

En offensiv, som drabbar inte bara Sverige, utan även andra västländer.

Det mest påtagliga inslaget i denna offensiv är massinvandringen och den sk mångkulturen, det handlar ju inte bara om detta.

Det handlar överhuvudtaget om en offensiv mot nationen och mot folkligt inflytande.

Det blir då en kamp om människors medvetenhet, där massmedia, skolor och kampanjresurser spelar roll.  Just hur illa det är ställt blev vi påminda om förra veckan: en undersökning visade att mer än 70% av svenskarna hyser stort eller mycket stort förtroende för Fredrik Reinfeldt!

Det handlar om kunskaper och insikter, men också om attityder och mod. Om att våga bry sig, våga tänka fritt.

Detta utgör bakgrunden till tabloidprojektet. Syftet blir att nå grupper av människor som inte nås genom bloggar och andra webbsidor eller genom prenumerationer på sverigevänliga tidskrifter.

Ett moment i den eftervalstabloid som nu är under framställning är att ta vara på bra material på webben och göra det tillgängligt för dem som inte har internet eller inte hittar till dessa webbsidor. Samtidigt som det tipsas om adresserna till sådana sidor.

Sedan gäller det att prioritera, för att

•  ta upp de nu mest angelägna ämnena

• göra de texterna så starka – relevanta, informativa och samtidigt lättillgängliga – som möjligt 

• åstadkomma en bra layout, som lockar till läsning.

I första hand arbetar jag nu på att få fram  8-sidig pdf-fil:
http://www.bgf.nu/evt

MILLT SAGT – fredagsfilm 9

 

Arbetet med eftervalstabloiden fortsätter. Fredagsfilmen denna vecka ägnas åt projektet:

En preliminär pdf-fil för en 12-sidig tabloid har tidigare lagts ut. Mottagandet blev inte direkt översvallande, och det ser jag som ett hälsotecken. Bifall ska komma endast då det är sakligt motiverat.

Några synpunkter gällde sidantalet. Någon ville öka till 16 sidor, en annan ville minska till 8 sidor.

Någon ville även höja upplagan från 100.000 ex till 150.000 ex, och det kan vi säkert göra om vi får både ekonomi och utdelare till det. Där måste vi först se vilket stöd som anmäler sig. Egentligen borde det ju inte vara omöjligt att få fram 150 utdelare, som vardera åtager sig spridning av 1.000 exemplar!

Den främsta kritiken har gällt layouten, och där var det kanske så att jag presenterade ett hafsverk. Nu ska jag återkomma med en mer systematisk ansats, för i första hand 8 sidor. 

Jag lägger ut materialet successivt, på denna adress:
http://www.bgf.nu/evt

Men framförallt bör vi reflektera kring syftet med eftervalstabloiden.

Det ska jag  återkomma till, i en särskild text.

Danskar och svenskar

Ur Aftonbladet den 28/12 2010:

”FEM GRIPNA FÖR TERRORBROTT

Fyra av dem bosatta i Sverige

Männen planerade en massaker i det danska tidningshuset.

I dag greps fem män, tre av dem svenska medborgare, misstänkta för förberedelse till terrorbrott i Danmark.

– De ville döda så många som möjligt, säger chefen för danska säkerhetspolisen Jakob Scharf.”

Svenskar som ville döda så många danskar som möjligt.

Det är sannerligen inte första gången.

Mönstret går igen:

I slaget vid Lund 1676 tog vi svenskar ihjäl cirka 6.500 danskar.

Nu är vi alltså på gång igen.

Tänk att vårt danskhat aldrig tycks gå över!

Se där ännu ett hatbrott av svenskar, för BRÅ att ta med i sin statistik…

Sådan husse, sådan hund


På den tid George Bush jr var president i Vita Huset var ju vår nya statsminister där på besök. Det fick mig att haja till när Fredrik Reinfeldt efter mötet fällde reservationslöst positiva omdömen om USA-presidentens intellekt. Det stämde verkligen inte med det intryck som Bush jr givit i sina offentliga framträdanden! 

Inte heller stämmer det med det tillstånd i vilket Bush jr lämnade över USA till sin efterträdare: ekonomiskt på ruinens brant, präglat att utbredd fattigdom och indraget i två långvariga och helt onödiga krig. Därtill med alla dessa övergrepp mot civila, satta i system.

Då jag tittar mycket på latinamerikanska TV-sändningar snappade jag där upp vad den nu avlidne presidenten i Argentina, Nestor Kirschner, konstaterat efter sig möte med Bush jr. USA-presidenten, uppenbarligen rättfram, hade förklarat att krig är nödvändiga. Bra för USA:s ekonomi.

Se där en tredje motivering till angreppet på Irak. Tidigare hade vi ju uppgivits förekomsten av massförstörelsevapen som skäl. Sedan visade det sig att några sådana inte fanns i Irak.

Då anfördes istället försvar av demokrati, frihet och mänskliga rättigheter som skäl. Sedan visade det sig att tortyr förekom i stor omfattning, med amerikaner som ansvariga.

En bild som nu bekräftats av Wikileaks dokument.

Wikileaks bekräftar också misstankarna att svenska myndigheter och den svenska regeringen mer går USA:s ärenden än svenska folkets.

Varvid Fredrik Reinfeldts lovprisande av George Bush jr blir logiskt.

Se vidare här, här, här och här.

Tal till s-kongressen, 4: helhetssyn

Avsnitt 4 av mitt tal till s-kongressen:

om helhetssyn, verklighetsförankring och vissa socialdemokratiska valparoller:

Pensioner, sjukvård, skola, äldreomsorg, trygghet – hur gick det?