• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Dreven mot monarkin

Det kan vid det här laget inte ha undgått någon hur det pågår ett drev mot det svenska kungahuset och monarkin i Sverige.
Man tar upp det höga apanaget, man påtalar att kungen ibland kan uppträda nervöst och man lägger drottning Silvia till last vad hennes far gjorde under Hitlertiden i Tyskland. 

Vad är syftet med dessa drev?

Är det fråga om annat än att monarkin utgör en symbol för nationen och nu ska nationerna skrotas? 

Om detsamma vittnar den nya grundlagen, som jämställer svenska medborgare med ”envar” som befinner sig i Sverige.

BESPARINGAR i statskassan är förvisso angeläget. En sänkning av apanaget kan då vara viktigt, om det blir startskottet för en sänkning av alla orimligt höga ersättningar inom politik och näringsliv. Eller en rensning i byråkratin, t ex skära i det svällande regeringskansliet.

CIVILKURAGE är också angeläget. Fler måste våga gå mot strömmen och göra motstånd mot orättvisor.

Svenska journalister kan förvisso vara ”modiga”. Men bara på avstånd – tidsmässigt eller geografiskt. Då kan de beskärma sig över medlöperi och karriärism, opportunism och principlöshet.

Men om svenska journalister levde i Hitler-Tyskland, skulle de då finnas någon annanstans än i maktens hyllningskör?

Som idag.