• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Krafter som inte vill oss väl…

… eller ”I NOTISERNAS VÄRLD”, hade man också kunnat sätta som rubrik för denna text. 

Den just genomdrivna grundlagändringen vittnar om att det finns krafter som inte vill oss väl. Samma vittnesmål ger många andra händelser och skeenden.

Undanstoppat i en liten notis i Svenska Dagbladet den 27/11 2010 stod följande att läsa:

”Vården måste bli bättre på att tidigt ställa rätt diagnos, efterson smittan sprids lätt i skolmiljö.

Smittskyddsinstitutet om det faktum att 564 fall av lungsjukdomen tuberkulos inrapporterats under årets första tio månader.

En ökning med tio procent jämfört med fjolåret. I 14 fall var sjukdomen orsakad av multiresistenta bakterier.”

Vad som tillåts ske är alltså följande: 

1.

Vi importerar TBC-smittade, i vissa fall bärande på resistenta bakterier.

2.

Ingen kontroll görs vid gränspassagen, av vilka utlänningar som bär på denna smitta. 

3.

De tillåts arbeta bland många barn, på förskolor. 

4.

Media mörkar, genom att stoppa undan sådana nyheter. 

En ökning med 10% på ett år, 14 fall med resistenta bakterier.

Detta borde inte stanna vid en undanskymd notis på sidan 24 i SvD, när det borde ge

• helsidor i dagstidningarna – som det senaste drevet mot monarkin,

• eller löpsedlar och framsidor, som kvällspressens inhopp mot Sverigedemokraterna på valdagen.