• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avskaffa hetsparagrafen!

Frågan aktualiseras med anledning av att JK – Justitiekanslern – beslutat väcka åtal mot en läsarkommentar på webbsidan Patriot.nu.

I kommentaren talades om ”parasiter” i ansluting till Landskronadråpet.

Närmare bestämt var det under rubriken ”Invandrare upprättar rasistiska vägspärrar” som en läsare kommenterade:

”När ska Svenska folket vakna och verkligen slå tillbaka? Jag accepterar inte något skit från dessa jävla parasiter…”

Ingenstans uttalas att därmed avses invandrare i allmänhet. Rimligen åsyftas de invandrare som rubriken talade om, nämligen de som upprättar vägspärrar – ett agerande som inte är typiskt för invandrare i allmänhet!

JK väljer dock att tolka in detta, och då anmäler sig frågan om det inte är Justitiekanslern själv som är invandrarfientlig och hetsar.

JK skriver:

”De aktuella uttalandena måste förstås så att med ‘parasiter’ och ‘kulturberlkare’ avses personer med utländsk bakgrund som vistas i Sverige, dvs. invandrare. Gruppen invandrare utgör en sådan grupp som omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. De ovan citerade uttalandena innefattar ett hot och uttrycker missaktning mot invandrare och utgör därmed hets mot folkgrupp.”

Om någon ska betecknas som ”parasit” tycker jag att det finns två variabler av intresse.

Är vederbörande:

A. arbetsför eller ej?

B. svensk eller ej?

De ej självförsörjande kan gestaltas i denna fyrfältstabell:

De i ruta 1 ingår i samhällets skyddsnät, eftersom de är svenskar. Det är själva kärnan i folkhemsprojektet att vi gemensamt visar solidaritet med de svaga och utsatta.

De i ruta 4, däremot, borde överhuvudtaget inte befinna sig i Sverige (med undantag i den lilla gruppen utlänningar som har verkliga skyddsbehov).

De som tillhör ruta 4 tycker jag tveklöst ska kunna betecknas som parasiter, dvs en onödig belastning för folkhushållet.

Detsamma kan i viss mån sägas om många i ruta 2.  Sverige kan inte vara hela världens socialbyrå. Fattigdom och sjukdom är inte detsamma som skyddsbehov.

Inte alla utlandsfödda i Sverige ligger samhället till last. De flesta försörjer sig själva på ett hederligt sätt, eller försöker i varje fall göra det. Men det finns skarpa skillnader mellan olika regioner. De från MENA-länderna utgör ett problem på ett helt annat sätt än t ex holländare gör (vilka alls inte utgör något problem, tvärtom).

Den unge man från Mellanöstern som åtalats för Landskronamordet ska placeras i ruta 2 eller 4.

MEN NOG är det något märkligt med denna hetsparagraf som JK hänvisar till: ”uttrycker missaktning mot invandrare”.

Detta ger ju plats för en förrädisk glidning av innebörden!

Är det fråga om missaktning mot:

1. en enskild individ, på förekommen anledning (arbetsför, men ändå utan intresse att försörja sig själv hederligt)?

2. alla invandrare, utan undantag?

Verkligheten är tydlig, för den som har intresse av att ta del av denna.  Brå har presenterat två rapporter, 1996 respektive 2005, som visar på stora skillnader mellan olika grupper av invandrare. De från arabländer ligger i topp beträffande våldsbrottslighet. För övrigt även beträffande trafikolyckor.

Blir JK:s nästa uppdrag att åtala Brå? Måste svenskar högakta alla invandrare, oavsett hur individer ur gruppen agerat?

Notera det diskriminerande i denna hetsparagraf. Svenskar har ju inget motsvarande skydd, vi kan inte ses som brottsoffer.

Det aktuella JK-exemplet visar att det är hög tid att avskaffa denna sjuka lagparagraf.

Ingen ska vara höjd över kritik. Försvara yttrandefriheten!

Felaktiga fakta och dåliga argument ska bemötas med korrekta fakta och bra argument.

Och verkliga brott ska beivras.

Med sitt ställningstagande har JK i praktiken lämnat juridiken och klampat in i politiken.

Där ragglar han nu omkring utan orientering, likt en rusdrucken blindbock.

Men med denne famöse statsminister

Kanske är det helt enkelt så att sådan statsminister – sådan justitiekansler.