• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Lessen på Leissner

Nu har jag fått bekräftat vad jag antagit: alla romer är inte likadana.

Och Maria Leissner är inte någon talesperson för dem.

Så här skriver Allan Schwartz på Newsmill den 16/11:

”Leissner utmålar oss romer som underlägsna

”Nu skräms vi romer av de förslag som föreslås av demokratiambassadören Maria Leissner i betänkandet Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55). Hon skyr inga medel när det gäller att försöka svartmåla svenska folket i romernas namn, något som vi inte alls önskar göra. Hon talar i vårt namn på ett sätt som inte sammanfaller med vad vi tycker, tänker och vill säga själva.

Så som framkommer i betänkandet vill Leissner att man ska kasta en anklagande syndabocksmantel på det svenska folket och få svenskarna att erkänna övergrepp, rasistiska illdåd etc. Detta ska ske genom en ‘sannings- och försoningskommitté’, som Leissner vill driva fram. … detta är Leissners önskemål, inte vårt. Vi romer tar avstånd från hennes krav på en sannings- och försoningskommitté och en massa av hennes uttalanden liksom från hennes vilja av att smutskasta det svenska folket!

Vi förundrar oss också över att Leissner återkommande vill göra oss romer till offer där vi utmålas som inkompetenta och underlägsna människor, som behöver ledas av statliga svenska tjänstemän med henne i spetsen.”

”… romer anställs på samma sätt som majoritetsbefolkningen om man har utbildning. Likaså erhåller vi bostad om vi har inkomst att betala hyran med, samt att vi romer erhåller samma vård som andra i vårt demokratiska land Sverige…. Det är skrämmande att läsa hur Leissner återkommande angriper hela Sverige inom samtliga områden för att romerna – enligt henne – inte får vara delaktiga medan hon själv helt utesluter oss från all insyn och delaktighet. ”

En sak är att det finns obalanserade individer som Maria Leissner, det får nog varje samhälle leva med.

Allvarligt blir det när samhället ger dem sådant svängrum som här skett: en egen utredning att basa över, programtid i rikstäckande television och total frånvaro av kritiska journalistfrågor.