• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mäta med lika mått

Jag har ju fått bra respons på mina filmer, framförallt den senaste om romer, söndagsfilm 6.

En kommentar har dock vittnat om ett missförstånd, möjligen kan fler tittare ha missuppfattat på samma sätt, så låt mig förtydliga.

I filmen refererar jag först till hur fyra företrädare för judiska församlingar i en SvD-artikel uttalar sig mot byggande av murar mot fattiga områden:

Därefter konstaterade jag att Israel bygger murar mot sina grannar:

Med detta avsåg jag inte att fördöma det israeliska murbyggandet. I detta sammanhang tar jag överhuvudtaget inte ställning till detta.

Vad jag ville få sagt med bilden från den israeliska muren var inkonsekvensen hos de fyra debattörerna:

de riktar ju sina krav helt enkelriktat och ensidigt – bara mot Sverige och övriga Europa, inte mot Israel.

Man mäter med olika mått.

De europeiska länderna ska omvandlas till ”mångkulturella” samhällen, medan Israel ska kunna gå en rakt motsatt väg.

Skulle jag lägga synpunkter på problematiken Israel-Palestina så ser jag en TVÅSTATSLÖSNING  som det enda vettiga, rimliga och möjliga.

Dvs båda parter får ett territorium att fritt disponera och båda parter erkänner varandra.

Båda parter avstår från vidare våldshandlingar och man delar rättvist på områdets vattentillgångar.

Med detta sagt,  kan jag se Israel som ett fördöme.

Varje folk har rätt att finnas inom sina egna gränser och har rätten att värna dessa gränser!