• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

MILLT SAGT – söndagsfilm 6

Här kommer uppföljaren av veckans fredagsfilm – också denna söndagsfilm handlar om romer.

Talet som inte kommer att hållas

Nu har jag börjat skissa på det tal jag vill hålla på den extra s-kongressen.

Det är naturligtvis ett tal som aldrig kommer att hållas, redan av det skälet att jag inte längre är medlem i SAP (Socialdemokratiska Arbetar-Partiet).

Men även om jag vore medlem så skulle jag inte vara kongressombud. Silningen inom SAP fungerar i nästan alla sammanhang effektivt, så att man får fram pålitliga ja-sägare.

Varpå debatten tynar, liksom nivån på politiken och intresset för att överhuvudtaget vara medlem i SAP.

Kvar blir karriäristerna, för vilka politiken är en försörjning. Varvid ersättningar och förmåner blir ett viktigt moment, finansierat genom skatter.

Partiets primära mål blir då makten i sig och därmed en plats vid köttgrytorna. Väljarna blir bara ”målgrupper”, för att få de nödvändiga rösterna.

Denna nedåtgående spiral är förklaringen till att SAP nu har kapsejsat.

Kan SAP resa sig? Javisst. Absolut!

Bara man följer mitt recept…