• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bokrecension

 

Henrik Johansson har tidigare skrivit romanen ”Sista steget”. Nu är han tillbaka med en novellsamling ”Vattnet under broarna”, utgiven på Arktos förlag.

Den kommer knappast att få samma mediala uppmärksamhet och bli samma storsäljare som Stieg Larssons böcker. Det beror inte på att Henrik Johansson skulle vara en sämre författare eller att hans böcker skulle vara mindre spännande.

För samtliga av hans 10 noveller i den nya boken gäller att man svårligen kan ta en paus i läsandet när man börjat, handlingen griper tag i läsaren och drivs framåt på ett skickligt sätt.

Nej, om Henriks bok får mindre erkännande i vår politiskt korrekta offentlighet, så beror det på att han är ”fel” person, vilket återspeglas i det han skriver.

Ett tema i novellerna är att de, med olika ingångar, tangerar problem och orimligheter i dagens ”mångkulturella” Sverige. Det gör att boken inte bara blir till underhållande läsning, den ger också aha- upplevelser och nya insikter. Eller så ger den bekräftelse av insikter som läsaren redan kan ha. I det av hyckleri genomsyrade pk-samhälle vi nu lever kan boken fylla en nog så viktig terapeutisk funktion.

Det är en våldsam verklighet med skrämmande perspektiv som öppnas i flera av novellerna. Jag skulle kanske önska att Henrik Johansson hade mer fel, men om någon ska ”skjutas” så är det ju inte budbäraren…

På en skala med 10 enbuskar är jag redo att ge Henriks bok 9 enbuskar.  Anledningen till att jag inte ger honom 10 enbuskar är den i min smak väl eftertryckliga hämnden i slutkapitlet. Å andra sidan hör den ju till handlingen, och det är inte Henrik Johanssons fel att svensk verklighet blivit allt sjukare.

Jag kan således rekommendera Henrik Johanssons nya bok till läsning. I synnerhet fann jag novellen ”Två helt vanliga och normala människor” mycket tänkvärd!

Boken kan beställas från både Arktos förlag och från Sverigebutiken.

Priset är 210 kr + frakt.