• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

TV4-journalistik

TV4 har ju under många år profilerat sig politiskt:

I nyhetsinslag har man påtagligt ofta upplåtit utrymme åt olika slags snyfthistorier kring föregivna flyktingar, för att sätta press på myndigheter och politiker att fatta ”rätt” beslut.

Återkommande har man också kampanjat mot ”rasism” och för ”nolltolerans” (se här, här och här).

I linje med denna pk-nit har man vidare anlitat personer som i debatten profilerat sig som särskilt onyanserade och extrema:

1.

Först ut var den dokumenterade återfallsförbrytaren Tobias Hübinette, som dokumentärhistoriker och nazijägare (mer om Hübinette här).

2.

Sedan fick miljöpartisten Gustav Fridolin göra TV4-dokumentären ”Vår Mörka Historia” (mer om Fridolin här).

3.

Därefter anställde man Lena Sundström som sakkunnig expertkommentator till nyhetsstudion (mer om Sundström här, här och här).

4.

I Kalla Fakta förra veckan fick Björn Häger visa framfötterna, i ett reportage om Sverigedemokraternas framgångar  i Söderhamn, där tittarna fick veta att SD-framgångarna berodde bara på missuppfattningar och fördomar (mer om Häger här och här).

5.

Och i Kalla Fakta denna veckan hade turen kommit till Mats Deland, för att angripa drottning Silvia (mer om Deland här och här).

6.

Anna-Lena Lodenius har också, sedan länge, anlitats av Kalla Fakta (mer om Lodenius härhär och här).

FINNS DET någon ytterligare skarp åsiktsprofil för TV4 att anlita, eller är hela listan nu avbetad?

– Vad sägs om vänsterpartisten Kalle Larsson?

– Eller varför inte AFA-profilen Magnus Hörnqvist?

Dreven mot monarkin

Det kan vid det här laget inte ha undgått någon hur det pågår ett drev mot det svenska kungahuset och monarkin i Sverige.
Man tar upp det höga apanaget, man påtalar att kungen ibland kan uppträda nervöst och man lägger drottning Silvia till last vad hennes far gjorde under Hitlertiden i Tyskland. 

Vad är syftet med dessa drev?

Är det fråga om annat än att monarkin utgör en symbol för nationen och nu ska nationerna skrotas? 

Om detsamma vittnar den nya grundlagen, som jämställer svenska medborgare med ”envar” som befinner sig i Sverige.

BESPARINGAR i statskassan är förvisso angeläget. En sänkning av apanaget kan då vara viktigt, om det blir startskottet för en sänkning av alla orimligt höga ersättningar inom politik och näringsliv. Eller en rensning i byråkratin, t ex skära i det svällande regeringskansliet.

CIVILKURAGE är också angeläget. Fler måste våga gå mot strömmen och göra motstånd mot orättvisor.

Svenska journalister kan förvisso vara ”modiga”. Men bara på avstånd – tidsmässigt eller geografiskt. Då kan de beskärma sig över medlöperi och karriärism, opportunism och principlöshet.

Men om svenska journalister levde i Hitler-Tyskland, skulle de då finnas någon annanstans än i maktens hyllningskör?

Som idag.

Krafter som inte vill oss väl…

… eller ”I NOTISERNAS VÄRLD”, hade man också kunnat sätta som rubrik för denna text. 

Den just genomdrivna grundlagändringen vittnar om att det finns krafter som inte vill oss väl. Samma vittnesmål ger många andra händelser och skeenden.

Undanstoppat i en liten notis i Svenska Dagbladet den 27/11 2010 stod följande att läsa:

”Vården måste bli bättre på att tidigt ställa rätt diagnos, efterson smittan sprids lätt i skolmiljö.

Smittskyddsinstitutet om det faktum att 564 fall av lungsjukdomen tuberkulos inrapporterats under årets första tio månader.

En ökning med tio procent jämfört med fjolåret. I 14 fall var sjukdomen orsakad av multiresistenta bakterier.”

Vad som tillåts ske är alltså följande: 

1.

Vi importerar TBC-smittade, i vissa fall bärande på resistenta bakterier.

2.

Ingen kontroll görs vid gränspassagen, av vilka utlänningar som bär på denna smitta. 

3.

De tillåts arbeta bland många barn, på förskolor. 

4.

Media mörkar, genom att stoppa undan sådana nyheter. 

En ökning med 10% på ett år, 14 fall med resistenta bakterier.

Detta borde inte stanna vid en undanskymd notis på sidan 24 i SvD, när det borde ge

• helsidor i dagstidningarna – som det senaste drevet mot monarkin,

• eller löpsedlar och framsidor, som kvällspressens inhopp mot Sverigedemokraterna på valdagen.

MILLT SAGT – fredagsfilm 8

Denna film utgår från riksdagens grundlagsdebatt den 24 november.

En debatt där vare sig SAP:s eller V:s ordförande, vare sig Mona Sahlin eller Lars Ohly, närvarade.

Helt stilenligt. I den första riksdagsomröstningen om grundlagsändringarna, alltså före valet, togs ju beslut genom acklamation!

Bra inlägg gjordes av flera SD:are, framförallt Kenth Ekeroth och Richard Jomshof.

Tankeväckande var också inlägg från Jonas Sjöstedt (v).

Så ska det låta!

I dagens riksdagsdebatt om grundlagsändringen var det flera sverigedemokrater som imponerade.

Jag tänker då främst på Kenth Ekeroth och Richard Jomshof.

Där bjöds även från 7-klövern på den del godbitar, som jag skulle ha önskat få med i nästa veckoslutsfilm.

Dessvärre missade jag att banda sändningen.

Något som har gjort det?  Eller kan tipsa om var åtminstone delar av debatten nu går att finna?