• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

MILLT SAGT – fredagsfilm 1 (två delar)

Här kommer den första fredagsfilmen, dvs ”fredagsfilmen” som jag själv tillverkat i min särskilt inredda studio.

Som en första ansats rymmer den en del ofullkomligheter, men jag ser fram emot att successivt kunna arbeta fram en allt bättre form.

Denna första film blev över 10 minuter lång och har därför delats upp i två delar.

Fortsättningsvis ska jag hålla mig under 10 minuter.

Men det är mycket på gång nu,  just efter det historiska valresultetet och den nya politiska situationen i Sverige, det finns så mycket att kommentera. Lösningen får bli att komplettera fredagsfilmen med en söndagsfilm, där upplägget är i princip detsamma.

Medan jag förutser att fredagsfilmen ska fortsätta under ett eller flera år framåt, tänker jag mig söndagsfilmen som en temporär förstärkning bara under denna höst.