• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Hälften kunde räcka

Den nya riksdagen har nu röstat om talman.

Under omröstningsproceduren – som tog en del tid – tvingades podiet tre gånger i högtalarna anmoda ledamöterna att vara litet tystare, så att valförrättarna och de röstande kunde höra varandra.

Antag att riksdagen hade utgjorts av 175 ledamöter istället för 349.

• Detta bullerproblem skulle då ha varit mindre.

• Samtidigt skulle omröstningen ha kunnat genomföras snabbare.

• Dessutom skulle besparningar ha gjorts i statens budget, det hade blivit färre ledamöter för skattebetalarna att försörja.

Intrycket av dagis underströks av att det fanns ledamöter som till denna viktiga omröstning inte infann sig.

En ska enligt uppgift ha gömt sig på toaletten.

Kanske är det just där som en del av partiföreträdarna hör hemma: