• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Invandringspartiet de Goda

Är Miljöpartiet de Gröna ett miljöparti?

Nej, i varje fall inte i den bemärkelsen att miljön för detta parti är den viktigaste politiska frågan. Viktigast för Mp är istället invandringen. Godast blir där den, som förespråkar mest av kravlös och okontrollerad omsorgsinvandring.

Ett bättre partinamn, en riktigare varubeteckning, vore därför ”Invandringspartiet de Goda”.

• Tidigare har Mp gått i armkrok med Maud Olofsson och Centerpartiet för ökad arbetskraftsinvandring – trots att arbetslösheten i Sverige är hög, trots att de som invandrat till vårt land under de senaste decennierna i liten utsträckning fått arbeten eller överhuvudtaget visat intresse för att komma i arbete. Eftersom bidragsförsörjning ofta ger högre inkomster.

• Inte mindre entusiastiskt har Mp varit för asylinvandring, oavsett vederbörande haft några verkliga skyddsbehov eller inte.

• Samma sak gäller anhöriginvandring – idag tre gånger så hög som asylinvandringen (räknat som PUT efter asylansökan, där de flesta saknat skyddsbehov). Återigen oavsett vederbörande har verkliga släktband eller bara uppgivna sådana.

För Mp är all form av invandring önskvärd. Det är partiets huvudfråga.

Föga överraskande rapporterades i veckan om en uppgörelse mellan Moderaterna och ”Miljöpartiet”. En kohandel, där man tar och ger. Vad, mer exakt är det som man då får? Som TV4-nyheterna framställde saken gällde det bara att hindra Sverigedemokraterna från att få inflytande över invandringspolitiken.

Det kräver inte mycket eftertanke för att inse, att reportern därvid missade något helt centralt. Moderaterna behöver inte göra några eftergifter till någon för att säga nej till SD:s krav kring invandringen. Här måste det ha handlat om något mer långtgående, nämligen eftergifter såtillvida att (M) på vissa punkter tar över Mp:s linje. Förmodligen rör det sig om en ny ”amnesti” åt ”gömda flyktingar”, dvs utlänningar som vägrat respektera svenska myndigheters beslut.

Peter Eriksson talade i sammanhanget om medborgerliga rättigheter”, inte – som tidigare – om ”mänskliga rättigheter”.

Och vad är det som Mp ger? Jo, man backar från sitt krav om tidigt tillbakadragande av svenska trupper från Afghanistan.

Samma kväll rapporterar TV-nyheterna om försvarsanställda som får sparken, då de vägrar förplikta sig till militärtjänstgöring utanför Sverige. Något som sjuklövern i riksdagen beslutat om, och vars innebörd blir att gränsen mellan försvar och angrepp suddas ut.

Genom de rödgrönas valnederlag skrotas för övrigt Miljöpartiets vallöfte om satsningar på snabbtåg. Ett utpräglat tillväxtförslag, som visar hur ”Miljöpartiet” helt övergivit en tidigare ideologi om ekologi och kretslopp, där ”litet är vackert”.

Här ville man alltså investera miljarder på snabbare tåg, i ett glest befolkat land med litet trafikantunderlag. I ett land som dessutom kan ha stränga vintrar. Sådana tåg skulle vara energikrävande och förutsätta mer elproduktion, t ex genom kärnkraftverk. De skulle dessutom bli farliga, de skulle medföra fler allvarliga olyckor.

Vad Sverige behöver är en utveckling i rakt motsatt riktning.

PS

För att ”miljöparti” borde även offentliga miljöer vara av intresse. Vilken miljö är det som vi fått runt våra städer genom fjärrinvandringen? Jo, det förekommer skottlossningar och fysiska överfall i en omfattning som vi tidigare inte varit i närheten av.

Till vår miljö bör också räknas den kulturella och mentala miljön, där ”godheten” formligen löper amok efter att SD valts in i riksdagen.

Sverigedemokraterna är i själva verket mer av ett miljöparti än Invandringspartiet de Goda.