• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kampen går vidare!

EFTERVALSTABLOID

SD:s riksdagsinträde kan ses som ett viktigt etappmål, men detta är bara början.

Som vi kunnat konstatera fortsätter hetsen och hjärntvätten. Det är skrämmande. Behovet av att sprida en motbild, av att punktera de politiskt korrekta vanföreställningarna består.

Samtidigt kan vi notera framgångar, och då inte bara genom att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen.

Inspirerande är också hur projektet vitbokstabloiden lyckades! Inte bara förmådde vi distribuera så mycket som 50.000 exemplar över hela Sverige, det visade sig också att det gav genomslag i röstresultat. Just i de områden där tabloiden delats ut gick det särskilt bra för SD.

Dalarna har jag rapporterat om, här ytterligare några exempel:

• Umeå: från 0,9% till 2,3%

• Fagersta: från 2,3% till 7,8%

• Vallentuna: från 1,0% till 3,9%

• Strängnäs: från 2,2% till 6,4%

• Flen: från 2,7% till 6,8%

• Eskilstuna: från 2,8% till 7,9%

• Halmstad: från 2,6% till 5,3%

• Malmö: från 5,0% till 8,0%.

Det är alltså möjligt! Vitbokstabloiden var ett koncept, som visade sig fungera.

Vi lyckades

• sätta ihop en bra tabloid, med angeläget innehåll och snygg layout, som ”går hem i stugorna”

• klara distributionen av denna, även vid en såg hög upplaga som 50.000 exemplar eller mer (en dubbelt så stor upplaga kostar obetydligt mer). Det gäller såväl logistiken som hushållsutdelningen.

Jag vill här väcka tanken på ett ”snöbollsprojekt”, dvs vi:

1. sätter ihop en pdf-fil för ytterligare en 8-sidig (eller 12-sidig?) tabloid och lägger ut den på webben, för att där låta den bearbetas och mogna tills de flesta av oss är nöjda med dess innehåll och layout.

2. värvar nya utdelare, där förhoppningsvis de flesta tidigare utdelare av vitbokstabloiden  också ställer upp.

En sådan eftervalstabloid skulle kunna distribueras under hösten och vintern.

Syftet skulle, förutom det mediagranskande, pk-punkterande, medvetandegörande och modingjutande, vara att värva stöd för ytterligare en tabloid, både vad gäller ekonomi och utdelare.

Finansieringen av en sådan snöbollstabloid är redan fixad (i varje fall en 8-sidig) för en upplaga på 100.000 exemplar!

Är du redo att medverka som utdelare av denna eftervalstabloid?

Vill du deltaga i en fortsatt offensiv mot pk-ismen och förljugenheten, för en fortsatt folkupplysning kring politiska väsentligheter?

Hör då av dig till: info@vitbok.se

Martin Luther King hade som bekant en dröm. Jag har också en.

Min dröm är att det I varje region och på varje större ort i Sverige ska bildas grupper av “tabloidare”.