• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mötesstörningar

Ur SVT:s Rapport den 18/9 2010:

”Men statsminister Reinfeldts anförande stördes direkt av några demonstranter och tumult uppstod…”

Reinfeldt själv senare i TV samma kväll (ungefär):

”Svenska folket tolererar inte att man inte respekterar meningsmotståndares…”

Jämför detta med hur lokala polisbefäl har uttalat sig i TV i samband med möten för Sverigedemokraterna, att mötessabotörer ska tillåtas dränka SD-företrädarnas tal i oljud. Så var det i Norrland 2004, så har det varit runtom i Sverige i valrörelsen 2010.

Snacka om att mäta med olika mått!

Valprognos

Vem kan låta bli att göra sig föreställningar om valresultatet i morgon? Inte jag!

En sak är vad jag skulle önska. I så fall skulle SD och ND få vardera 25% av rösterna, varpå de båda bildar en koalitionsregering.

Realistiskt sett är detta dock föga sannolikt.

I valet 2002 fick Sverigedemokraterna 1,4% av rösterna.

I valet 2006 skedde en dryg fördubbling, till 2.9%.

Om det i år återigen sker en dryg fördubbling kan SD hamna på 6% av rösterna.

Det vore en knäpp på näsan åt inte bara 7-klövern och pk-media utan även åt diverse sportfånar som inget begripit av politik.

Hatfylld pk-ism

Fredrik Reinfeldt:

”… ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade…”

I de politiskt korrektas tankevärld flyter fakta och värderingar samman. Som tidigare Göran Greider klargjort, vill man inte veta av fakta som kan upplevas ”obehagliga”.  Den budbärare som kommer med sådana fakta blir själv så obehaglig, att han enligt statsministern kan förtjäna ett hakkors i pannan.

Sverigedemokraterna har påpekat att antalet våldtäkter i Sverige ökar år från år, att de ligger högre än i andra länder och att utrikes födda personer i oproportionerligt stor utsträckning är förövare.

Sverigedemokraterna har också påpekat att invandringen kostar stora belopp, att olika utgiftsområden hänger samman och att det finns ett samband mellan pensionsbromsen och massinvandringen.

De politiskt korrekta anför mot detta en arsenal av argument eller anklagelser:

• SD ”pekar ut” invandrare i allmänhet, ”generaliserar” om en hel grupp

• SD ”skuldbelägger” och ”stigmatiserar”

• SD ”sparkar på” dem som redan ligger

• SD ”ställer grupp mot grupp”

Är det verkligen så?

Nej. Det är pk-iterna som genom sina nidbilder blockerar och skrämmer upp, hetsar och skapar konflikter. Just ställer grupp mot grupp.

Överrepresentationen i våldsbrottslighet gäller inte invandrare i allmänhet, den gäller vissa grupper av invandrare, främst från MENA-länderna. De rent ekonomiska kostnaderna gäller också främst fjärrinvandringen, inte invandring från andra delar av Europa eller andra västländer.

Varje form av invandring behöver inte vara skadlig, men den form som nu dominerar är det.

Detta drabbar inte bara infödda svenskar, det drabbar även invandrare i Sverige. Här finns ett gemensamt intresse för alla hederliga och skötsamma medborgare, av att dessa problem kan diskuteras öppet och fritt.

Utan risk för repressalier av den typ som statsminister Fredrik Reinfeldt nyligen applåderat.