• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Södertälje

I riksdagsvalet ger jag alltså mitt stöd till Sverigedemokraterna. Det gör jag även kommunalt, där jag själv bor.

Men bodde jag i Södertälje, då skulle mitt kommunala val ha blivit ett annat. Då skulle jag där ha lagt min röst på Nationaldemokraterna.

Av två skäl:

1. ND:s valsedel

Nationaldemokraternas valsedel återfinns personer som visat vad det går för. Bakom sig har de fyra år av ett mönstergillt kommunalpolitiskt arbete.

2. SD:s valsedel

Sverigedemokraterna fick år 2006 två mandat till Södertälje kommunfullmäktige. Ingen av platserna har besatts.

Av de kandidater som SD nu satt upp på sin valsedel har alltså ingen erfarenhet av kommunpolitiskt arbete. Listan toppas av Tommy Hansson. Av de första sju namnen är tre irakier (assyrier/syrianer). En fjärde irakier diskvalificerades av valmyndigheten, pga alltför kort tid i Sverige.

Om dessa assyrier/syrianer väljs in, kommer de att ha sina främsta lojaliteter med SD eller med andra ur sin egen befolkningsgrupp?

Dessa människor från arabländer klassas som ”kristna” men erfarenheterna visar ju att de inte har mindre av hederskultur och släktsammanhållning än muslimer. I Södertälje är det muslimer som kan råka illa ut.

Det var också i denna en gång fridfulla stad som det för inte länge sedan sköts skarpt mot polishuset.

När jag här länkat till bilder på ND-kandidaterna, men inte till SD-kandidaterna, så beror det bara på att jag inte kunnat hitta några bilder på de senare.