• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Rättelse i vitboken?

Tommy Hansson har i efterhand uppgivit ett skäl till sin vägran att (efter valet) ta in en annons för vidbokssammandraget i SD-Kuriren. På Facebook skriver han:

”Problemet med Milld är naturligtvis att han tyvärr inte förmår se någon principiell skillnad mellan lyckligen avsomnade extremistgrupperingar såsom Hembygdspartiet och det demokratiska partiet SD och även i andra avseenden visar prov på dåligt omdöme. Vi vill inte förknippas med en sådan annonsör.”

Det handlar alltså om denna passus i vitboksmaterialet:

”Hembygdspartiet (HbP) startades år 1995 av bl.a. Leif Larsson. Hembygdspartiet gav ut tidningen Grindvakten och bytte 1997 namn till Konservativa Partiet. Efter ett försök till samarbete med reserna av Ny Demokrati och ett dåligt resultat i valet 1998 lades partiet ned.”

Det var inte självklart för mig att ta med Hembygdspartiet i kapitel 11, om det demokratiska motståndet mot massinvandringspolitiken. Eftersom organisationen var så liten och kortvarig, den hade heller ingen ledning som imponerade politiskt (jag har sett en snutt i TV där Larsson var med). Hembygdspartiet gjorde just inget avtryck.

Hanssons tes är att Hembygdspartiet var nationalsocialistiskt. Om detta verkligen stämmer var det naturligtvis fel att ta med partiet i vitbokens uppräkning. Så har dock partiet självt inte betecknat sig och då måste man ha något att gå efter, om man ändå ska klassa partiet som nationalsocialistiskt.

Wikipedia skriver så här:

”Konservativa partiet (KP) var ett svenskt politiskt parti som ställde upp i valet 1998 i samarbete med Ny demokrati. Partiet grundades 1995 av Leif Larsson och Leif Ericsson under beteckningen Hembygdspartiet men bytte 1997 namn till Konservativa partiet eftersom det redan fanns ett parti som hette Hembygdspartiet. Partiet lades ner 1999.”

Metapedia skriver så här:

”Hembygdspartiet (HbP), nationalistiskt parti bildat år 1995. Inledningsvis fick partiet hjälp av personer som tidigare varit aktiva i Sverigedemokraterna, bl.a. Gun Svensson och Leif Ericsson (f.d. Zeilon), som hjälpte till att ge ut partiets tidning Grindvakten. Partiledare var Tommy Rydén. Partiet bytte 1997 namn till Konservativa partiet i samband att man bytte partiledare. Ny partiledare blev Leif Larsson. Partiet samarbetade under en kort period med Ny Demokrati och dess partiledare John Bouvin. Efter ett klent resultat i valet 1998 upplöstes partiet år 1999.

År 1998 förklarade man att man skulle starta en ny tidning, Konservativt Forum. Liksom var fallet med tankarna på ett ungdomsförbund, Konservativ Ungdom, så sågs emellertid aldrig något resultat innan partiet upplöstes året efter.”

På Facebook har jag frågat Tommy Hansson vad han stöder sina uppgifter på, men han kan eller vill inte svara på detta.

Jag kan mycket väl tänka mig att ta bort uppgiften om Hembygdspartiet på vitbokswebben, men då vill jag ha någon form av bekräftelse på att Tommy Hanssons uppgifter faktiskt stämmer.

Nu går, kan jag föreställa mig, Hanssons bevekelsegrunder att ”inte vilja förknippas med en sådan annonsör” djupare än dessa rader i vitboken.

Logiken i Hanssons resonemang blir  att det är helt OK för TV4 att vägra köra Sverigedemokraternas valfilm eller för dagstidningar att vägra ta in SD-annonser. Det vill ju ”inte förknippas med en sådan annonsör”.