• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nyrättvisa

I vår politiskt korrekta tid har ju många centrala begrepp givits en helt ny innebörd. Ett av dem är ”demokrati”.

Ett annat är ”rättvisa”.

Vitbokstabloiden:

”• Rättvisa är om människor behandlas lika, att man mäter med samma mått.

• Rättvisa är att den som anstränger sig och sköter sig på något sätt får något igen för detta.

• Rättvisa är att samhället ställer sig på brottsoffrens sida, mot brottslingarna och att de som gör andra människor illa får sona sina gärningar.

• PK-greppet är att dela in människor i kollektiv. Sedan behandlas människor inte som individer utan utifrån sin grupptillhörighet.

• Ett annat moment är ekonomisk nollställning, som beträffande socialbidrag och äldreförsörjningsstöd (ÄFS). På så vis placeras människor som hela sitt liv arbeta och betalat skatt i Sverige i samma utgångsläge som utlänningar, just anlända till Sverige.

• Ovanpå detta är kontrollerna av utlänningars tillgångar svag eller obefintlig, vilket i praktiken kan ge dem ett försteg.

• Ytterligare ett försteg ges genom särskilt sockrade erbjudanden för att de ska vilja arbeta eller lära sig svenska.

Om ÄFS finns mycket intressant skrivet på SD-Ales webbsida.

Där skriver Lars Jansson och Rune Karlsson:

”Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre. Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.”

”ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 13986 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.”

Webbsidan ger även några räkneexempel, där tre fall jämförs.

Där visas hur mycket mer invandrare kan få ut än svenskar.

”De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!”

”Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare, trots att flertalet arbetat hela sitt liv i Sverige. Diskriminering!”

ÄFS, introduktionsersättning och SFI-bonus utgör alla exempel på den nyrättvisa som dagens socialdemokrati i Sverige representerar. Tillsammans med de övriga inom 7-klövern.