• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

I huvet på en STATSMINISTERKANDIDAT

Många ”häftiga” Mona-Sahlin-citat har tillkommit sedan jag satt ihop skriften ”Monas lilla rosa”. Ett sådant levererades i ett radioprogram tidigare i år:

”Ett jämlikt Sverige där både män och kvinnor, både kan föda barn, ha barn och också kunna arbeta – det finns inget viktigare för att bygga upp ett jämlikt samhälle”

De flesta nya citaten levereras dock genom boken ”Möjligheternas land”. Min avsikt var att systematiskt beta av dessa genom ett antal bloggtexter. Hittills har det blivit bara en – annat har ju kommit emellan.

Här ska jag ändå följa upp med några ytterligare godbitar, som säger något om hur vår statsministerkandidat tänker:

1. Ingen motsättning

”…den svenska modellen…är inte bara oslagbar när det gäller att utjämna och skapa rättvisa. Den är också oslagbar i att skapa tillväxt och utveckling. Sverige har varit ledande i starka statsfinanser samtidigt som vi varit ett av världens mest jämlika länder. Det finns ingen motsättning här.”

Just det: har varit ledande…”.

Så är det ju inte längre. Sverige har halkat ned påtagligt i välståndsligan. Norge är nu på väg att gå om Sverige i BNP.

Den svenska modellen slutade fungera med massinvandringen. Mediantiden att komma in på arbetsmarknaden för en nyanländ utlänning är sju år. Detta trots omfattande statliga satsningar för att förmå företag att anställa dessa ”utsatta”.

Politik handlar om att prioritera och att hantera målkonflikter.

Det vill Sahlin inte låtsas om. Det svenska samhällets ansvar ska gälla  envar som en gång satt sin fot på svensk mark:

”Vi som finns i de etablerade partierna har ett ansvar för alla som lever i Sverige,..”

Till Sverige ska gälla en global allemansrätt.

2. Vems pengar?

”Jag ställer upp med nya resurser till utbildning om vi får en rödgrön regering.”

Denna formulering speglar vad som blivit ett socialdemokratiskt synsätt. Även de resurser som ännu inte tagits in i skatt tillhör egentligen staten och regeringen.

3. Respektera folkviljan?

”I folkomröstningen 2003 valde Sverige att stå utanför euron, och för mig är det självklart att vi ska respektera folkomröstningsresultatet. Jag har gett beskedet att det inte blir någon ny folkomröstning om euron under nästa mandatperiod med en rödgrön regering.”

Den självklara respekten sträcker sig alltså 11 år fram i tiden, till år 2014. Därefter håller Sahlin öppet för att lägga resultatet av den redan hållna folkomröstningen bakom sig. Makthavarna anordnar gärna nya folkomröstningar tills resultaten ur deras synvinkel blir de rätta.

4. På vilken sida?

”Vi ska stå på de modigas sida, de som söker frihet och demokrati också när det hotar dem till livet.”

Som vi vet reagerar inte socialdemokraterna mot övergrepp på sverigedemokrater och nationaldemokrater, snarare hejar de på.

Däremot har Mona Sahlin gödslat med skattemedel när det gäller pk-projekt. Exempelvis Amina Ek på CMR fick 10.000 kr i veckan att disponera fritt, som handkassa.

5. Intellektuellt?

”…svenska politiker… ägnar sig åt nödvändigt intellektuellt renhållningsarbete. Här markerar de flesta politiker mot främlingsfientlighet,..”

Är det ”intellektuellt”, att sätta stämplar på meningsmotståndare, att använda nedsättande begrepp vars sakliga innebörd aldrig klargörs?

6. Bidragsutgifter

”Men i dag år 2010 så ökar socialbidragen i närmare 90 procent av landets kommuner och de är växande. I nio av tio kommuner. Hur kunde det bli så?

Svaret är att i den borgerligare regeringens Sverige monteras de generella systemen och försäkringarna ner.”

I verkligheten är det ”nya anlända svenskar” som står för ökningen av utgifterna för socialbidrag.

Sahlin och (s) har inte motsatt sig denna invandring.

7. Berättigade bränder?

”Ensidiga skattesänkningar mest för den rikaste tiondelen accelererar istället problemen, utanförskapet växer, fattigdomen djupnar, klyftorna mellan människor ökar. Då bränns till slut bilar i förorten.”

Sahlin spär här på mediabilden av att vandaliseringen ska ses som en form av medveten och politisk protest, där skulden för denna brottslighet kan läggas på det svenska samhället. Förövarna ansvarsbefrias, eller nästan tilldelas en hjälteroll.

Mona Sahlins bok innehåller därutöver en mängd uttalanden – åsikter eller faktakonstateranden – som  jag bara kan instämma i.

Problemet är att den politik som (s) bedriver går i en helt annan riktning:

”Den fria kulturen och det fria ordet är makt.”

”Alla vinner på att alla frågor diskuteras öppet i en demokrati. Och att vi respekterar många olika uppfattningar.”

”När argument och fakta har gåtts igenom och alla ha kommit till tals… är dags att besluta. Det är det härliga ögonblicket i det demokratiska arbetet, när de goda argumenten har segrat.”

”Politiker som inte är förankrade i vardagen fattar enligt min mening dåliga beslut .”

”Ekonomisk politik handlar om förmågan till ansvarstagande för landet.”

”Människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång.”

”Självklart ska vi ställa stora krav på människor att söka jobb, vidareutbilda sig, försöka sadla om.”

”det ska löna sig att arbeta – men det ska också löna sig att ha arbetat….

Det handlar om respekt för dem som byggt upp Sverige med hårt arbete.”

”Drömmen om en egen bostad hägrar för många unga.”

”Om ungdomar ska kunna flytta hemifrån och starta sina vuxenliv,.. så måste det finnas bostäder…”

”Det råder arbetskraftsbrist mitt i massarbetslösheten. Alltför få av dem som behöver ett nytt jobb har den utbildning eller kompetens som företagen behöver.”

”Vad som krävs nu är ett nytt kunskapslyft.”

”Vi måste prioritera kunskap i bred bemärkelse.”

”Småföretagarna… är vår tids hjältar.”

”Socialbidragen ökar… Ingen retorik kan trolla bort den verkligheten.”

”Vi behöver helt andra värderingar som ledstjärnor om Sverige ska vara… ett framgångsrikt land.”

”I Sverige misshandlas över tio kvinnor till döds varje år av sina män.”

”Bristande tillit, eller egoism, är ineffektivt och innebär förluster.”

”Produktivitetstillväxten i svensk ekonomi försämras. Hur kunde det gå så här?”

”Som individ har man rätt att få leva sitt eget liv. Det är inte svårare än så.”

”Vi viker aldrig undan när det gäller demokrati…”

”Det finns ingen gratis lunch.”

”Politik är att välja.”

”Verklighet är verklighet. Resultat är resultat.”

Man ska ”inte sparka på den som redan ligger” sägs det, men denna människa går ju ut och vill få politiskt förtroende.

Hon har redan förorsakat vårt land stor skada.

Skulle Mona Sahlin komma i position att leda en svensk regering får detta konsekvenser som drabbar många.