• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Miljövärn?

Miljöpartiet går ju bra i opinionen, särskilt bland unga. I Stockholm är Mp snart större än (s). En del av förklaringen till detta är att partiet kan surfa fram på en allmänt flummig godhets- och miljövåg, utan att behöva möta något ifrågasättande från journalisterna.

Här vill jag ta med några citat ur en artikel i Nationell Idag, skriven av Åke Blomdahl.

Åke hade en motion om flyktingpolitiken till Miljöpartiets riksårsmöte i Södertälje 1993. Tillsammans slogs vi där för denna, och förespråkade en nyktrare linje i frågan. Vi talade dock för döva öron. Redan då var Åke mycket skarp och klar i sin argumentering.

Innan jag går vidare, låt mig konstatera att Åke Blomdahl och jag inte tycker likadant i alla politiska frågor. Beträffande rovdjurspolitik är vi snarast varandras motpoler. Hade vi en fallenhet för att sätta stämplar i pannan på meningsmotståndare, då skulle han kalla mig ”varghatare” och jag skulle kvittera med ”vargkramare” eller ”rovdjursromantiker”.

Men varken Åke eller jag är nog sådana. Jag föreställer mig att vi är överens om att man ska kunna respektera varandra, och även samverka politiskt för gemensamma mål, även om man i sidofrågor tycker helt olika. Det är sund och nödvändig princip, som jag vill strida för!

Det sades på 60-talet att vänstern ”förökade sig genom delning”. Det behöver i sig inte vara någon katastrof om invandringskritiker finns inom olika organisationer eller helt utanför organisationer, det avgörande är att vi förmår samverka när det gäller.

Åter till miljöpolitiken och det invandringsvurmande parti som kapat namnet ”miljöpartiet”.

Låt mig helt enkelt återge längre delar ur Åke Blomdahls artikel.

Han skriver så bra, att där finns just inget att tillägga:

”MP har sedan 1992 haft ambitionen att vara det mest människoälskande partiet av alla. Det finns egentligen inte någon grupp av invandrare som inte skall ‘prioriteras’ och ges det mest generösa erbjudandet. Listan på legitima skäl till flyktingstatus är lång: ‘klimatflyktingar’, ‘ekologiska flyktingar’, folk som inte får leva ut sin sexuella läggning, kvinnor, ensamma barn, sjuka, handikappade etc. Det är bara permanent uppehållstillstånd som gäller, medborgarskap skall ordnas snart och utan krav på språkkunskaper.

De enda som möjligen skall avvisas är antagligen vita heterosexuella män från Sydafrika, och då även om de har väl så goda flyktingskäl.

MP anser liksom allianspartierna att arbetskraftsinvandring skall vara fri. Om det finns något behov spelar ingen roll. MP accepterar egentligen inte några avvisningar mot personens vilja. MP vill att alla illegala invandrare skall få amnesti. MP vill i praktiken ha fri invandring.

Med MP:s fria invandring skulle invandringen öka dramatiskt. Det pågår en befolkningsexplosion i Afrika och Mellanöstern. Där råder vattenbrist, jordbrukskris och stater kollapsar. Egentligen finns behov av en ny planet (eller flera). Det är inte svårt att förstå att folk vill ge sig av.

Sveriges och Europas ursprungsbefolkningar har däremot kommit igenom sin befolkningsexplosion. Tillväxten planar ut och har i flera länder till och med börjat minska en aning. En ekologisk analys ger vid handen att Europa redan är ‘överbefolkat’, om man med det menar att alltför många människor lever en alltför ekologiskt krävande livsstil. Om Europas, och Sveriges, befolkningar minskar, ger det hopp om anpassning till naturens bärkraft.”

”Befolkningsexplosion i höginkomstländer torde vara en mardröm för varje miljövän. Det är emellertid inte omöjligt att många medlemmar i MP har en dold agenda. Massinvandring skall förstöra Sveriges ekonomi! Välfärdssystemen skall kollapsa. På ruinerna av ett gammalt rikt land skall en ny ‘rättvis’ ekonomi byggas. När svenskarna blir lika fattiga som afrikanerna har ”rättvisa” uppnåtts och då upphör också folkvandringen naturligt.”

”Vi bör inte tillåta att människor flyr från grundläggande civilisationsproblem. Det bara exporterar problemen till andra annars mer lyckade folk. Varje folk måste ta ansvar för sitt lands skötsel. Vi måste tala om tydligt: ‘Det finns ingen annan planet!’, ‘Vi har nog med våra egna bekymmer! – Ni måste ta ansvar!’.

Det första man måste göra i de fattigaste länderna är att få stopp på befolkningstillväxten. Det går att komma långt med frivillighet och gratis ‘sexuell och reproduktiv hälsovård’ (det politiskt korrekta ordet för familjeplanering). I svåra fall måste man använda någon slags tvång. Kanske Kinas enbarnspolitik kan vara ett föredöme? Befolkning borde vara högsta prioriterat i vår biståndspolitik.

MP visar på inget sätt att man förstår eller vill ta tag i den globala befolkningsfrågan. Därmed är MP helt diskvalificerat som ‘ekosofiskt’. MP har ingen känsla alls för verklig människoekologi, det är bara ett vanligt vänsterparti som sätter ‘rättvisa’ före överlevnad.”

Jo, förresten. Det finns en sak att tillägga.

När vi nu får nyheter om megakatastrofen i Pakistan och svälten i Mocambique, till följd av höjda vetepriser pga skördekatastrofen i Ryssland, då tar media upp detta bara som akuta problem, där det krävs större hjärtan och mer givande.

Ingenstans ställs frågan om överbefolkning i Pakistan kan ha bidragit till översvämningarna, genom att man huggit ned skog som kunde binda vattnet. Vad jag efterlyser är ett mer långsiktigt och övergripande tänkande.